Watmahachai : วัดมหาชัย
   
หน้าหลัก | ปฏิทินปฏิบัติงาน| ประวัติเมืองมหาสารคาม |ติดต่อวัดมหาชัย
 
เจ้าอาวาสวัดมหาชัย


เจ้าอาวาส

System :
เปลี่ยนภาษา  
เปลี่ยน BG :  
เปลี่ยน Font : A  A  A

เมนูหลัก :
หน้าหลัก
ประวัติวัดมหาชัย
พระอริยานุวัตร
บุคคลสำคัญ
ข่าวสารต่างๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ทำเนียบพระภิกษุสามเณร
ภาพกิจกรรม
ศาสนสถาน
เว็บบอร์ด
ติดต่อวัดมหาชัย
ผู้ดูแลระบบ

พิพิธภัณฑ์และผลงานอื่นๆ:

หนังสือพระอริยานุวัตร

ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ
คัมภีร์ใบลาน
     พระอริยานุวัตร
โฮงเฮียนภูมิปัญญา
ศูนย์ปฏิบัติการฯ

 เวลาและวันที่

 

 

Untitled Document
บุคคลสำคัญ  
   
ต้นตระกูล  4 ตระกูลที่มีคุณูประการต่อวัดมหาชัย
พระเจริญราชเดช กวด    ภวภูตานนท์  มีลูกสาวคนเดียว ชื่อ ญาแม่แก้ว  แต่งงานกับ
พระเจริญราชเดช  ( อุ่น ภวภูตานนท์  ณ มหาสารคาม )   มีบุตรธิดาที่ปรากฏนาม 7 คน คือ  
(1)  ท้าววรบุตรภายหลังเป็นนายอำเภอเมืองวาปีประทุม
(2)  ท้าวเดือน ภายหลังเป็นนายอำเภอมียศเป็น ร.อ.อ.หลวงพินิจนนราษฏร์ นายอำเภอต่างๆ 5 อำเภอ  
(3)  ญาแม่แก้วประภา อัตถากร
(4)  ท้าวดาว ภายหลังได้เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดต่างๆ มียศเป็น ร.อ.อ. หลวงนาถอาญัติ 
(5 ) ญาแม่ดวง ธนศีลังกูร
(6) ญาแม่กฤษณา ภวภูตานนท์
(7) ญาแม่บูริกา  ( นางสารี ธนากร ) สุวรรณเลิศ
พ.ศ. 2409 พระเจริญราชเดช ( กวด) ได้ปรึกษาคณะกรรมการเมืองแลท้าวเพี้ยสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง โดยอาศัยพระครูสุวรรณดี เป็นหัวหน้าฝ่ายสงฆ์ สามเณร พระเจริญ เองเป็นหัวหน้าจัดการฝ่ายราษฏรผู้ชาย  นางเจริญราชเดช (แดง)  เป็นหัวหน้าราษฏรฝ่ายหญิง ทั้งสามท่านได้ช่วยกันลงมืออย่างแข็งแรง ( เวลานั้นยังเป็นป่าดงพงทึบ)  การสร้างวัดและสร้างพระอุโบสถได้สำเร็จลงในเวลาอันรวดเร็ว  พระเจริญราช ได้ลงไปกรุงเทพฯ ว่าจ้างนายหงวนมาเป็นช่างสร้างพระพุทธรูปประธานในอุโบสถ ( ซึ่งยังคงเห็นอยู่ในอุโบสถจนถึงทุกวันนี้) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพระประธานตลอดจนค่าเดินทางของช่างพระเจริญราช เป็นผู้จ่ายทุนทรัพย์ของตนเองทั้งสิ้น  วัดนี้
พระครูสุวรรณดีฯ ได้ขนานนามให้ว่า วัดมหาชัย  ต่อมาภายหลังพระเจริญราชเดช ( ฮึง) ต่อเติมชื่อเป็น  วัดมหาชัยยารามวรวิหาร แต่วัดนี้ตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า  วัดเหนือ
   
บุญช่วย อัตถากร
๔ ตุลาคม ๒๔๕๑ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๑
ถ่ายพร้อม นางอารีรัตน์ อัตถากร ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และนายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม
ปี พ.ศ. ๒๔๙๙"
ถ่ายพร้อมภรรยา
บุตร และหลาน
เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี 

หน้าถัดไป

 

วัดมหาชัย พระอารามหลวง 205 ถ.ศรีราชวงค์ ต.ตลาด อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ดูแลเว็บ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Copyright © 2010 by www.watmahachai.co.cc