หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดนายมวนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดนายมวนาราม
หนองคา ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีชมชื่น

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีชมชื่น
บ้านเรือ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสะอาด
หนองกระแหล่ง ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิศรี
บ่อ ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
   
วัดพลแพง

สถานะ (สำรวจ)
วัดพลแพง
เมืองเก่า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
   
วัดธาตุ

สถานะ (สำรวจ)
วัดธาตุ
แห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ธาตุ

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ธาตุ
ชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี
ร่องแซง ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
   
วัดมงคลหลวง

สถานะ (สำรวจ)
วัดมงคลหลวง
เมืองเพียง ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
   
วัดสีหนาทาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดสีหนาทาราม
เปือยใหญ่ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
   
วัดมัชชิมา

สถานะ (สำรวจ)
วัดมัชชิมา
บ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
   
วัดมะพร้าวกิ่งโพธิศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดมะพร้าวกิ่งโพธิศรี
บ้านเก่าน้อย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
   
วัดบึงแก้ว

สถานะ (สำรวจ)
วัดบึงแก้ว
ชนบท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
ชนบท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีบุญเรือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีบุญเรือง
ชนบท ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
   
วัดเกษามคม

สถานะ (สำรวจ)
วัดเกษามคม
บ้านโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
   
วัดอัมพวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวัน
โคก ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
   
วัดสระทอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระทอง
บ้านบัว ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดสว่างอารมณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอารมณ์
หัวฝาย ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
   
วัดสระบัว

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสระบัว
โนนเขวา ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีสุมังคล์

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสุมังคล์
กอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดสระเกษ

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระเกษ
สวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดทุ่งสว่าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดทุ่งสว่าง
มูลตุ่น ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดขนุนโพธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดขนุนโพธิ์
บ้านขาม ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีบุญเรือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีบุญเรือง
โพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ทอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ทอง
เขวา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัย
นาข่า ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์กลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์กลาง
บ้านหัน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดมารวิชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดมารวิชัย
โนนสว่าง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
   
วัดสำราญราษฎร์

สถานะ (สำรวจ)
วัดสำราญราษฎร์
ชาดใหญ่ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
   
จำนวนที่พบ 580 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>