หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดท่ามะเดื่อ

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่ามะเดื่อ
ตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดทรายมูล

สถานะ (สำรวจ)
วัดทรายมูล
แดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีมงคล

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีมงคล
บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์
บ้านโนนทัน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดดอนแก้ว

สถานะ (สำรวจ)
วัดดอนแก้ว
โคกน้อย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดตาลเรียง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดตาลเรียง
บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดตะคลองสีผึ้ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดตะคลองสีผึ้ง
บ้านทองหลาง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีบุญเรือง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีบุญเรือง
บ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสำราญ

สถานะ (สำรวจ)
วัดสำราญ
บ้านงิ้ว ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัย
สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดบูรพาทิศ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรพาทิศ
หนองปิง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดท่าบึง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดท่าบึง
บ้านบึง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีอาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีอาราม
บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดท่าราชไชยศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าราชไชยศรี
บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดกลางบุรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางบุรี
ดอนบม ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดไทรทอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดไทรทอง
คำไฮหัวทุ่ง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
วัดสระโนน

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระโนน
บ้านขามป้อม ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
   
วัดสระเกษ

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระเกษ
บ่อแก ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
   
วัดหัวบึง

สถานะ (สำรวจ)
วัดหัวบึง
บ้านหัน ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
   
วัดบริบูรณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบริบูรณ์
พระบุ ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
   
วัดบูรพาภิรมยาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรพาภิรมยาราม
บัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
   
วัดเจติยภูมิ

สถานะ (สำรวจ)
วัดเจติยภูมิ
บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์บวร

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์บวร
บ้านหาด ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ทอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ทอง
บ้านกงกลาง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์กลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์กลาง
จระเข้ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   
วัดนทีตีรสถิตย์

สถานะ (สำรวจ)
วัดนทีตีรสถิตย์
บ้านเปือย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีบุญเรือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีบุญเรือง
บ้านสิม ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   
วัดสว่างอารมณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอารมณ์
บ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีชมชื่น

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีชมชื่น
บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์งาม

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์งาม
บ้านเปือย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   
จำนวนที่พบ 580 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>