หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดโปร่งคลอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโปร่งคลอง
โปร่งครอง ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดโคกก่อง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโคกก่อง
บ้านโคกสะอาด ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดโพธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์
บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดศรีวิลัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีวิลัย
บ้านคอนสวรรค์ใน ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดโนนโพธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดโนนโพธิ์
บ้านโนนโพธิ์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดคอนสวรรค์

สถานะ (สำรวจ)
วัดคอนสวรรค์
บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดหรดี

สถานะ (สำรวจ)
วัดหรดี
บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดสมบูรณ์นทิยาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสมบูรณ์นทิยาราม
บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดสาริกา

สถานะ (สำรวจ)
วัดสาริกา
บ้านนกเอี้ยงใหม่ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสะอาด
บ้านดอนมะค่าง ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดบริบูรณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบริบูรณ์
บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดแจ้ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดแจ้ง
บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดทุ่งโพธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดทุ่งโพธิ์
บ้านหญ้านาง ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดธาตุ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดธาตุ
บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดทักษิณ

สถานะ (สำรวจ)
วัดทักษิณ
บ้านสระ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดโนนทราย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโนนทราย
บ้านเมืองกลาง ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดท่าศาลา

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าศาลา
บ้านศาลาหมู่ 4 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดตะบองเพชร

สถานะ (สำรวจ)
วัดตะบองเพชร
โนนทอง ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดกุดเลาะ

สถานะ (สำรวจ)
วัดกุดเลาะ
กุดเลาะ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดโพธารมณ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธารมณ์
บ้านโกทา ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีจุมพล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีจุมพล
บ้านโนนใหญ่ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีชัยมงคล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีชัยมงคล
บ้านคุยค้อ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดแจ่มอารมณ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดแจ่มอารมณ์
บ้านสงยาง ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโคกสะอาด

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโคกสะอาด
บ้านโคกสะอาด ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดทุ่งศรีเมือง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดทุ่งศรีเมือง
คุ้มวัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
หอไตรบ้านขุหลุ

สถานะ (จัดระบบ)
หอไตรบ้านขุหลุ
บ้านขุหลุ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดมหาธาตุ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดมหาธาตุ
ในเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดเลียบ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเลียบ
คุ้มวัดเลียบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดหนองไผ่

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหนองไผ่
บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดท่าวารีปทุมวนาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดท่าวารีปทุมวนาราม
บ้านเขวาชี ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>