หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดกลางหมื่นแผ้ว

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางหมื่นแผ้ว
บ้านค่ายเจริญ ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดทรงศิลา

สถานะ (สำรวจ)
วัดทรงศิลา
บ้านหินตั้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดปรางค์กู่

สถานะ (สำรวจ)
วัดปรางค์กู่
บ้านหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดชัยประสิทธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยประสิทธิ์
บ้านหนองบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดไพรีพินาศ

สถานะ (สำรวจ)
วัดไพรีพินาศ
บ้านเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดยางนาเสียว

สถานะ (สำรวจ)
วัดยางนาเสียว
บ้านนาเสียว ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสะอาด
บ้านนาสีนวล ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดรังษี

สถานะ (สำรวจ)
วัดรังษี
บ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดดาวเรือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดดาวเรือง
บ้านช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดศรีสุนทร

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสุนทร
หมู่ 1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดปทุมชาติ

สถานะ (สำรวจ)
วัดปทุมชาติ
บ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดพุทโธวาส

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพุทโธวาส
บ้านชีลอง ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดโพธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์
หมู่ 4 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดราชพฤกษ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดราชพฤกษ์
บ้านผือหมู่ 1 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดอุดร

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุดร
บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดบริบูรณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบริบูรณ์
บ้านโอโล ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดอุดมประดิษฐาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุดมประดิษฐาราม
บ้านหนองเมย ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดกลางตาล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกลางตาล
บ้านสว่าง ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดตาแขก

สถานะ (สำรวจ)
วัดตาแขก
บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดบัวลอย

สถานะ (สำรวจ)
วัดบัวลอย
บ้านหนองบัวพรหม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดนครบาล

สถานะ (สำรวจ)
วัดนครบาล
บ้านผักปัง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดโบราณ

สถานะ (สำรวจ)
วัดโบราณ
บ้านผักปัง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดอีสาณ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดอีสาณ
บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดหรดี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหรดี
บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดศาลาลอย

สถานะ (สำรวจ)
วัดศาลาลอย
บ้านฉนวน ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดตาลโพธิ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดตาลโพธิ์
บ้านหนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดตะคลอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดตะคลอง
บ้านม่วง ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดทุ่งสว่าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดทุ่งสว่าง
บ้านกุดยม ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดบัวบาน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบัวบาน
บ้านบัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดเจดีย์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเจดีย์
บ้านกวางโจน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>