หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดรังษี

สถานะ (สำรวจ)
วัดรังษี
บ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดดาวเรือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดดาวเรือง
บ้านช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดศรีสุนทร

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสุนทร
หมู่ 1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดปทุมชาติ

สถานะ (สำรวจ)
วัดปทุมชาติ
บ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดพุทโธวาส

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพุทโธวาส
บ้านชีลอง ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดโพธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์
หมู่ 4 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดราชพฤกษ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดราชพฤกษ์
บ้านผือหมู่ 1 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดอุดร

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุดร
บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดบริบูรณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบริบูรณ์
บ้านโอโล ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดอุดมประดิษฐาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุดมประดิษฐาราม
บ้านหนองเมย ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดกลางตาล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกลางตาล
บ้านสว่าง ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดตาแขก

สถานะ (สำรวจ)
วัดตาแขก
บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดบัวลอย

สถานะ (สำรวจ)
วัดบัวลอย
บ้านหนองบัวพรหม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดนครบาล

สถานะ (สำรวจ)
วัดนครบาล
บ้านผักปัง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดโบราณ

สถานะ (สำรวจ)
วัดโบราณ
บ้านผักปัง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดอีสาณ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดอีสาณ
บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดหรดี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหรดี
บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดศาลาลอย

สถานะ (สำรวจ)
วัดศาลาลอย
บ้านฉนวน ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดตาลโพธิ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดตาลโพธิ์
บ้านหนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดตะคลอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดตะคลอง
บ้านม่วง ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดทุ่งสว่าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดทุ่งสว่าง
บ้านกุดยม ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดบัวบาน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบัวบาน
บ้านบัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดเจดีย์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเจดีย์
บ้านกวางโจน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
   
วัดเพชรภูมิสุวรรณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดเพชรภูมิสุวรรณ์
บ้านเพชรสุวรรณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดทองคำพิง

สถานะ (สำรวจ)
วัดทองคำพิง
บ้านทองคำพิง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดบ้านกลอย

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านกลอย
บ้านกลอย ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดสาริกา

สถานะ (สำรวจ)
วัดสาริกา
บ้านวังกะอาม ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดโพธิ์ตาล

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ตาล
บ้านตาล ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดสว่างโพธิ์งาม

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างโพธิ์งาม
บ้านเสลา ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
   
วัดบูรณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรณ์
บ้านปะโค ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
   
จำนวนที่พบ 585 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>