หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดเหล่าไฮ

สถานะ (สำรวจ)
วัดเหล่าไฮ
เหล่าไฮ ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดบ้านโคกกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโคกกลาง
บ.โคกกลาง ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดดงแคนใหญ่

สถานะ (สำรวจ)
วัดดงแคนใหญ่
บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่4 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดฟ้าหยาด

สถานะ (จัดระบบ)
วัดฟ้าหยาด
บ.ฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านอาจ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านอาจ
บ.อาจ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดหนามแท่ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนามแท่ง
บ.หนามแท่ง ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดบากเรือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบากเรือ
บ.บากเรือ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดคูเมือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดคูเมือง
บ.คูเมือง ต.คูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดบ้านคุ้ม

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านคุ้ม
บ.คุ้ม ต.คูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดมัคคสัญจาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดมัคคสัญจาราม
บ้านเหมือด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดเวินชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดเวินชัย
บ้านเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดมหาธาตุ

สถานะ (สำรวจ)
วัดมหาธาตุ
ผือฮี ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดโพธิ์กาญจนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์กาญจนาราม
บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดบ้านพระเสาร์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านพระเสาร์
บ้านพระเสาร์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดบ้านเปาะ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเปาะ
หมู่ที่ 9 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
   
วัดชัยชนะ

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยชนะ
หมู่ 5 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
   
วัดท่าสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าสะอาด
หมู่ 3 ตำบลกุดนำใส ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
   
วัดตาลเดี่ยว

สถานะ (สำรวจ)
วัดตาลเดี่ยว
บุ่งคล้า ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดบูรพา

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรพา
บ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดสระแก้ว

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสระแก้ว
หมู่ 4 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดหนองสังข์

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองสังข์
บ้านหนองสังข์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดบริบูรณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบริบูรณ์
บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดทุ่งสว่าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดทุ่งสว่าง
บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดเพชรพิบูลย์

สถานะ (สำรวจ)
วัดเพชรพิบูลย์
บ้านนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดท่าเสี้ยว

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าเสี้ยว
บ้านเสี้ยวใหญ่ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดโนนชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดโนนชัย
บ้านโพธิ์ใหญ่ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดอัมพา

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพา
บ้านเล่า ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดเกาะ

สถานะ (สำรวจ)
วัดเกาะ
บ้านโพธิ์น้อย ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดแจ้ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดแจ้ง
บ้านโนนทัน ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดชุมพลสวรรค์

สถานะ (สำรวจ)
วัดชุมพลสวรรค์
บ้านท่าหว้า ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>