หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดโพธิ์กาญจนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์กาญจนาราม
บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดบ้านพระเสาร์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านพระเสาร์
บ้านพระเสาร์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดบ้านเปาะ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเปาะ
หมู่ที่ 9 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
   
วัดชัยชนะ

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยชนะ
หมู่ 5 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
   
วัดท่าสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าสะอาด
หมู่ 3 ตำบลกุดนำใส ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
   
วัดตาลเดี่ยว

สถานะ (สำรวจ)
วัดตาลเดี่ยว
บุ่งคล้า ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดบูรพา

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรพา
บ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดสระแก้ว

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสระแก้ว
หมู่ 4 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดหนองสังข์

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองสังข์
บ้านหนองสังข์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดบริบูรณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดบริบูรณ์
บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดทุ่งสว่าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดทุ่งสว่าง
บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดเพชรพิบูลย์

สถานะ (สำรวจ)
วัดเพชรพิบูลย์
บ้านนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดท่าเสี้ยว

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าเสี้ยว
บ้านเสี้ยวใหญ่ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดโนนชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดโนนชัย
บ้านโพธิ์ใหญ่ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดอัมพา

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพา
บ้านเล่า ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดเกาะ

สถานะ (สำรวจ)
วัดเกาะ
บ้านโพธิ์น้อย ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดแจ้ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดแจ้ง
บ้านโนนทัน ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดชุมพลสวรรค์

สถานะ (สำรวจ)
วัดชุมพลสวรรค์
บ้านท่าหว้า ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดกลางหมื่นแผ้ว

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางหมื่นแผ้ว
บ้านค่ายเจริญ ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดทรงศิลา

สถานะ (สำรวจ)
วัดทรงศิลา
บ้านหินตั้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดปรางค์กู่

สถานะ (สำรวจ)
วัดปรางค์กู่
บ้านหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดชัยประสิทธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยประสิทธิ์
บ้านหนองบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดไพรีพินาศ

สถานะ (สำรวจ)
วัดไพรีพินาศ
บ้านเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดยางนาเสียว

สถานะ (สำรวจ)
วัดยางนาเสียว
บ้านนาเสียว ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสะอาด
บ้านนาสีนวล ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดรังษี

สถานะ (สำรวจ)
วัดรังษี
บ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดดาวเรือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดดาวเรือง
บ้านช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดศรีสุนทร

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสุนทร
หมู่ 1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดปทุมชาติ

สถานะ (สำรวจ)
วัดปทุมชาติ
บ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
วัดพุทโธวาส

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพุทโธวาส
บ้านชีลอง ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
จำนวนที่พบ 580 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>