หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
บ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสวนตาล

สถานะ (สำรวจ)
วัดสวนตาล
บ้านแก่นท้าว ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสุขะธัมมาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสุขะธัมมาราม
เหล่า ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดเวฬุวนาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเวฬุวนาราม
หนองสิม ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดพุทธไชยมงคล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพุทธไชยมงคล
ค้อ-โนนอุดม ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสระศิลา

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสระศิลา
หนองหิน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบูรพา

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบูรพา
หนองโน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโพธิ์ชัย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธิ์ชัย
ปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดพุทธประดิษฐ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพุทธประดิษฐ์
บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีสมพร

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีสมพร
บ้านแบก ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดปทุมวราราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดปทุมวราราม
บ้านทัพม้า ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโพธิ์ชัย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธิ์ชัย
บ้านหนองหญ้าม้า ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดมงคลเทพประสิทธิ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดมงคลเทพประสิทธิ์
โนนสัง ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดดาวดึงส์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดดาวดึงส์
แกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดพรหมประสิทธิ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพรหมประสิทธิ์
บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดไชยจุมพล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดไชยจุมพล
บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดพุทธไชยาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพุทธไชยาราม
บ้านเขียบ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานะ (สำรวจ)
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดทองนพคุณ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดทองนพคุณ
ปะหลาน ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านขามป้อม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านขามป้อม
ขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดเกษรเจริญผล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเกษรเจริญผล
บ้านมะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านตำแย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านตำแย
บ้านตำแย ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]