หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดกลาง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกลาง
สระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านหนองหิน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านหนองหิน
บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   
วัดจันทร์ประดิษฐ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดจันทร์ประดิษฐ์
มะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   
วัดศรีบุญเรืองคงคาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีบุญเรืองคงคาราม
แสนพันธ์ ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดสว่างรังษี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างรังษี
นากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบัลลังก์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบัลลังก์
บ้านแท่น ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดพุทธมงคล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพุทธมงคล
บ้านสระ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   
วัดศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสะอาด
ศรีสะอาดหมู่ 6 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
   
วัดบูรพาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรพาราม
ทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
   
วัดโพธาราม(เกี้ยงใหม่)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธาราม(เกี้ยงใหม่)
เกี้ยงเก่า ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดท่าศรีใคร

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าศรีใคร
ท่าศรีใคร ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
   
วัดบะนางเจิม

สถานะ (สำรวจ)
วัดบะนางเจิม
บะนางเจิม ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   
วัดสิงห์ทอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดสิงห์ทอง
บ้านหนองแซง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   
วัดบูรพาโนนเปื่อย

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรพาโนนเปื่อย
โนนเปื่อย ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   
วัดบ้านไผ่

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านไผ่
ไผ่ ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
   
วัดสีสุก

สถานะ (สำรวจ)
วัดสีสุก
วัดสีสุก ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโสกผักหวาน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโสกผักหวาน
โสกผักหวาน ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโคกกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโคกกลาง
โคกกลางหมู่7 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
   
วัดดู่ลาด

สถานะ (จัดระบบ)
วัดดู่ลาด
ดู่ลาด ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดหนองแวง

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองแวง
หนองแวง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
   
วัดบ้านโป่ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโป่ง
โป่ง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
   
วัดป่าโคกยาว

สถานะ (สำรวจ)
วัดป่าโคกยาว
โคกยาว ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
   
วัดสิงห์ทองเหนือ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสิงห์ทองเหนือ
ทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดเหล่าตำแย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเหล่าตำแย
เหล่าตำแย ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสว่างหัวงัว

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างหัวงัว
หัวงัว ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   
วัดนาซึม

สถานะ (สำรวจ)
วัดนาซึม
วัดนาซึม ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   
วัดโสกขุมปูน

สถานะ (สำรวจ)
วัดโสกขุมปูน
วัดโสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า)
เกี้ยงเก่า ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดคำสร้างบ่อ

สถานะ (สำรวจ)
วัดคำสร้างบ่อ
บ้านคำสร้างบ่อ ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
   
วัดโพธิ์ศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี
หมู่ 2 บ้านส้มผ่อ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>