หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดในอำเภอแกดำ

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอแกดำ
คำแก่นคูณ-เหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในอำเภอชื่นชม

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอชื่นชม
เหล่าดอกไม้-เหล่านาไร่เดียว ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในอำเภอเชียงยืน

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอเชียงยืน
โพน-ทัพม้า ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในอำเภอบรบือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอบรบือ
บ้านค้อ-หัวหนอง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในอำเภอวาปีปทุม

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอวาปีปทุม
ขามป้อม-เสือโก้ก ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในอำเภอนาเชือก-ยางสีสุราช

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอนาเชือก-ยางสีสุราช
นาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในอำเภอนาดูน-ยางสีสุราช

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอนาดูน-ยางสีสุราช
ดงดวน ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในตำบลนาสีนวน

สถานะ (สำรวจ)
วัดในตำบลนาสีนวน
บ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในตำบลขามเฒ่า-มะค่า

สถานะ (สำรวจ)
วัดในตำบลขามเฒ่า-มะค่า
ขามเฒ่า-มะค่า ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดกลางเม็กดำ

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางเม็กดำ
เม็กดำ ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสว่างดุสิต

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างดุสิต
บ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดในพยัคฆภูมิ-ยางสีสุราช

สถานะ (สำรวจ)
วัดในพยัคฆภูมิ-ยางสีสุราช
บ้านเหล่า-หนองบัวน้อย ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ปะหลาน-เม็กดำ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในอำเภอโกสุมพิสัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอโกสุมพิสัย
บ้านโนนเมือง-หนองหญ้าม้า ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในตำบลเขวาใหญ่

สถานะ (สำรวจ)
วัดในตำบลเขวาใหญ่
เขวาใหญ่-ดอนเงิน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดในตำบลศรีสุข

สถานะ (สำรวจ)
วัดในตำบลศรีสุข
อีตื้อ-น้ำเที่ยง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโคกยาว

สถานะ (สำรวจ)
วัดโคกยาว
บ้านโคกยาว ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
   
วัดค้อธิหนองม่วง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดค้อธิหนองม่วง
หนองม่วง ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
   
วัดทักษิณาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดทักษิณาราม
นาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดหัวหนอง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหัวหนอง
หัวหนอง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านดอนยม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านดอนยม
ดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
   
บ้านท่าขอนยาง

สถานะ (สำรวจ)
บ้านท่าขอนยาง
ท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศรีเวียงชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีเวียงชัย
ดอนเวียงจันทน์ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
   
วัดดอนสวน

สถานะ (สำรวจ)
วัดดอนสวน
บ้านดอนสวน ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
จันทร์ประสิทธิ์

สถานะ (สำรวจ)
จันทร์ประสิทธิ์
โพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสุวรรณาวาส

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสุวรรณาวาส
โคกพระ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดติกขมณีวรรณ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดติกขมณีวรรณ
เสือโก้ก ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองแวงชัยวนาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหนองแวงชัยวนาราม
แวงชัย ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   
วัดโนนสีลา

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโนนสีลา
บ้านแคน ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดมหาชัย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดมหาชัย
คุ้มวัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>