หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดลำดวนวนาราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดลำดวนวนาราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านาคู ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดราชพฤกษ์สิงขร (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดราชพฤกษ์สิงขร (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ขอนแก่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรีแกดำ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีแกดำ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านแกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดป่าแดง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดป่าแดง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านป่าข่าง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
บ้านหมากค่า (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
บ้านหมากค่า (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หมากค่า ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านโนนลาน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโนนลาน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโนนลาน ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านโนนภิบาล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโนนภิบาล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโนนภิบาล ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านตาหลุง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านตาหลุง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านตาหลุง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดเทพศิริ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดเทพศิริ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองกุง ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสระทอง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระทอง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านทัน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านเขวาโดน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเขวาโดน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเขวาโดน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดธรรมนิมิต (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดธรรมนิมิต (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านแหย่ง ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดชัยมงคล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยมงคล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหวาย ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดปทุมวนาราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดปทุมวนาราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดอกบัว ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดไชยมงคล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดไชยมงคล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศรีสุข (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสุข (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดนาสีนวน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดนาสีนวน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
นาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดเหล่าใหญ่ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดเหล่าใหญ่ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
เหล่าใหญ่ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดอุดรรังสฤษ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุดรรังสฤษ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ตำแย ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศรีสง่า (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสง่า (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านขี ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรีสว่าง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านกอก (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านกอก (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านกอก ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดมหาผล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดมหาผล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

สถานะ (สำรวจ)
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
บ้านสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
   
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

สถานะ (สำรวจ)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
   
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญา อีสาน-ล้านช้าง

สถานะ (สำรวจ)
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญา อีสาน-ล้านช้าง
บ้านงัว ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
   
โครงการรวบรวมสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลานจังหวัดอุบลราชธานี

สถานะ (สำรวจ)
โครงการรวบรวมสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลานจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.สถลมาร์ค ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ประวัติวัด/หน่วยงาน :
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านเขวา

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านเขวา
บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดในอำเภอกุดรัง

สถานะ (สำรวจ)
วัดในอำเภอกุดรัง
หนองแหน-นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>