หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดโพธิ์ศรีหนองคูขาด (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีหนองคูขาด (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองคูใหญ่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดเหล่าโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดเหล่าโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านเหล่าโง้ง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเหล่าโง้ง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเหล่าโง้ง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองสิมใหญ่ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองสิมใหญ่ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองสิมใหญ่ ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านหนองขาม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านหนองขาม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองขาม ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านหนองแก(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านหนองแก(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองแก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านศาลา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านศาลา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านศาลา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านผักหวาน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านผักหวาน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านผักหวาน ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านเปลือย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเปลือย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเปลือย ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านดอนก่อ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านดอนก่อ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดอนก่อ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านขาม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านขาม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านขาม ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   
บรบือสราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
บรบือสราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดนาโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดนาโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดดอนจันทราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดดอนจันทราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองตูม ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดกำพี้เหล่ากา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดกำพี้เหล่ากา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
กำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดกลางกุดรัง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางกุดรัง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรี(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองแสง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองแสง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองแสง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดกุดรังสุทธาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดกุดรังสุทธาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดห้วยหิน(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดห้วยหิน(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านห้วยหิน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านป่าแดง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านป่าแดง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านป่าแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองเลา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองเลา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านโพนทอง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโพนทอง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโพนทอง ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหงษาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหงษาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหาด ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านดงบัง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านดงบัง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธาราม บ้านโกธา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธาราม บ้านโกธา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
โกธา ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดนาดูนพัฒนา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดนาดูนพัฒนา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
นาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสว่างวิจารณ์(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างวิจารณ์(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสว่างโพธิ์ชัย(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างโพธิ์ชัย(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
เมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
จำนวนที่พบ 580 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>