หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดท่าบ่อ

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าบ่อ
บ้านท่าบ่อ ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดผดุงวิทยา

สถานะ (จัดระบบ)
วัดผดุงวิทยา
บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดอัมพวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวัน
บ้านหวายน้อย ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดศรีสว่าง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีสว่าง
บ้านขว้าง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดเหล่าคำไฮ

สถานะ (สำรวจ)
วัดเหล่าคำไฮ
บ้านเหล่า ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านบัวหลวง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านบัวหลวง
บ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านเหล่าคำไฮ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเหล่าคำไฮ
บ้านเหล่าคำไฮ ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดป่าศักดาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดป่าศักดาราม
บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดท่าม่วง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดท่าม่วง
บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสว่างท่าสี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างท่าสี
บ้านสว่างท่าสี ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดตาลวนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดตาลวนาราม
บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลาง
บ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดสว่างอรุณ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างอรุณ
บ้านหนองแก ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสระเกษรัตนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระเกษรัตนาราม
บ้านดงเมืองจอก ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดสระทอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระทอง
บ้านอีโคตร ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดวารีอุดม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดวารีอุดม
บ้านสังข์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดจันไดศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดจันไดศรี
บ้านป่าแดง ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบรมธงไชย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบรมธงไชย
บ้านหัวโทนใต้ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดชมพู

สถานะ (สำรวจ)
วัดชมพู
บ้านหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดไตรภูมิคณาจารย์

สถานะ (สำรวจ)
วัดไตรภูมิคณาจารย์
บ้านตากแดด ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดโพธิ์เจติยาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์เจติยาราม
บ้านเหล่าฮก ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดเมืองสรวงใหญ่

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเมืองสรวงใหญ่
บ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านโพธิ์สัย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านโพธิ์สัย
บ้านโพธิ์สัย ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโพธิ์บ้านกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์บ้านกลาง
บ้านกลาง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านปอภาร

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านปอภาร
บ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านสวนจิก

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านสวนจิก
สวนจิก ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านโนนสีดา

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโนนสีดา
บ้านโนนสีดา ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดสุทธิวนารามโคกสูง

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุทธิวนารามโคกสูง
บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านกล้วย

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านกล้วย
บ้านกล้วย ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านนกเหาะ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านนกเหาะ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านนกเหาะ ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
จำนวนที่พบ 585 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>