หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดชัยมงคล

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยมงคล
บ้านคุยค้อ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดหนองตาไก้

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหนองตาไก้
บ้านหนองตาไก้ ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านสีแก้ว

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านสีแก้ว
บ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านฝาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านฝาง
บ้านฝาง ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดพูนเกษม(บ้านเกล็ดลิ่น)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพูนเกษม(บ้านเกล็ดลิ่น)
บ้านเกล็ดลิ่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสว่างอารมณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอารมณ์
ในเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดกลางมิ่งเมือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางมิ่งเมือง
ในเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดสระทอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระทอง
บ้านในเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านเปลือยใหญ่

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเปลือยใหญ่
บ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
บ้านแก่นทราย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดสุวรรณบุรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุวรรณบุรี
บ้านเมืองทอง ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านอารมณ์สงยาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านอารมณ์สงยาง
บ้านสงยาง ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดหนองหญ้าม้า

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองหญ้าม้า
บ้านหนองหญ้าม้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดเวฬุวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดเวฬุวัน
บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านประตูชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านประตูชัย
บ้านประตูชัย ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดเจริญผล

สถานะ (สำรวจ)
วัดเจริญผล
บ้านก้างปลา ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดหนองแข้

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหนองแข้
บ้านหนองแข้ใต้ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดหนองเต่า

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองเต่า
บ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านราชธานี

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านราชธานี
บ้านราชธานี ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดป่าติ้ว(บ้านท่าเยี่ยม)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดป่าติ้ว(บ้านท่าเยี่ยม)
บ้านท่าเยี่ยม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านเหล่าแถม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านเหล่าแถม
บ้านเหล่าแถม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโกศลรังสฤษฏ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดโกศลรังสฤษฏ์
บ้านอุ่มเม้า ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดมงคลนิเวศน์

สถานะ (สำรวจ)
วัดมงคลนิเวศน์
บ้านคางฮุง ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดวารีอุดมงิ้วใต้

สถานะ (จัดระบบ)
วัดวารีอุดมงิ้วใต้
บ้านงิ้ว ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบังบด

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบังบด
บ้านโพธิ์ศรี ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวายหลึม

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวายหลึม
บ้านหวายหลึม ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดศรีวราหเขต

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีวราหเขต
บ้านหมูม้น ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลาง
บ้านหมูม้น ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านดอนงัว

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านดอนงัว
บ้านดอนงัว ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดไพบูลย์

สถานะ (สำรวจ)
วัดไพบูลย์
บ้านเพ็ก ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
จำนวนที่พบ 585 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>