หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดโนนคูณ

สถานะ (สำรวจ)
วัดโนนคูณ
หนองอีบุตร ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปิยะมงคล

สถานะ (สำรวจ)
วัดปิยะมงคล
ไค้นุ่น ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ดงเหนือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ดงเหนือ
บ้านดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหอไตร(เหล่าใหญ่)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหอไตร(เหล่าใหญ่)
บ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดหอคำ

สถานะ (สำรวจ)
วัดหอคำ
กั้ง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกกต้อง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกกต้อง
กุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโพธิ์ชัย(หนองห้าง)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธิ์ชัย(หนองห้าง)
บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดอัมพวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวัน
ชาด ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสิมนาโก

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสิมนาโก
นาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกุดปลาค้าว

สถานะ (สำรวจ)
วัดกุดปลาค้าว
บ้านกุดปลาค้าว ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหินลาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดหินลาด
หินลาด ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
   
วัดนากุดสิม

สถานะ (สำรวจ)
วัดนากุดสิม
บ้านนากุดสิม ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่
กุดสิม ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดกลางภูแล่นช้าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางภูแล่นช้าง
ภูแล่นช้าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกกต้อง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกกต้อง
กุดบอด ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดอัมพวนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวนาราม
บ้านม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีสว่าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสว่าง
บ้านผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดตาลทุ่งศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดตาลทุ่งศรีสะอาด
บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดโพธิ์ธารามบ้านแคน

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ธารามบ้านแคน
บ้านแคน ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดโพธาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธาราม
บ้านปาฝา ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดชัยศรีมงคลวนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยศรีมงคลวนาราม
บ้านยางใหญ่ ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดอัมพวนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวนาราม
บ้านม่วงน้ำ ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดท่าวารีประทุมวนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าวารีประทุมวนาราม
บ้านเขวาชี ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดดอนวารีวนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดดอนวารีวนาราม
บ้านเลิงคา ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดท่าชีศรีสุมังคลาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าชีศรีสุมังคลาราม
บ้านดินดำ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดชัยมงคล

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยมงคล
บ้านคุยค้อ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดหนองตาไก้

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหนองตาไก้
บ้านหนองตาไก้ ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านสีแก้ว

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านสีแก้ว
บ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านฝาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านฝาง
บ้านฝาง ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดพูนเกษม(บ้านเกล็ดลิ่น)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพูนเกษม(บ้านเกล็ดลิ่น)
บ้านเกล็ดลิ่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
จำนวนที่พบ 580 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>