หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดสว่างชัยศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างชัยศรี
หนาด ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างอรุณ

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอรุณ
เหล็ก ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปฐมปฏิมากร

สถานะ (สำรวจ)
วัดปฐมปฏิมากร
กลางหมื่น ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดทัศนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดทัศนาราม
เตาไห ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดอุดมประชาราษฏ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุดมประชาราษฏ์
บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดชัยสิทธาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยสิทธาราม
บ้านโจด ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดเขตตาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดเขตตาราม
บ้านนา ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
   
วัดตลาดม่วง

สถานะ (สำรวจ)
วัดตลาดม่วง
บ้านบอน ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดเหนือหมูม่น

สถานะ (สำรวจ)
วัดเหนือหมูม่น
หมูม่น ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์วนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์วนาราม
หมูม่น ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดศรีมหาไชย

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีมหาไชย
มหาไชย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง
บ้านหนองบัวกลาง ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโนนคูณ

สถานะ (สำรวจ)
วัดโนนคูณ
หนองอีบุตร ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปิยะมงคล

สถานะ (สำรวจ)
วัดปิยะมงคล
ไค้นุ่น ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ดงเหนือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ดงเหนือ
บ้านดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหอไตร(เหล่าใหญ่)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหอไตร(เหล่าใหญ่)
บ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดหอคำ

สถานะ (สำรวจ)
วัดหอคำ
กั้ง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกกต้อง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกกต้อง
กุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดโพธิ์ชัย(หนองห้าง)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธิ์ชัย(หนองห้าง)
บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดอัมพวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวัน
ชาด ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสิมนาโก

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสิมนาโก
นาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกุดปลาค้าว

สถานะ (สำรวจ)
วัดกุดปลาค้าว
บ้านกุดปลาค้าว ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหินลาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดหินลาด
หินลาด ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
   
วัดนากุดสิม

สถานะ (สำรวจ)
วัดนากุดสิม
บ้านนากุดสิม ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่
กุดสิม ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดกลางภูแล่นช้าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางภูแล่นช้าง
ภูแล่นช้าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกกต้อง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกกต้อง
กุดบอด ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดอัมพวนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวนาราม
บ้านม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีสว่าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสว่าง
บ้านผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดตาลทุ่งศรีสะอาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดตาลทุ่งศรีสะอาด
บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>