หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดสระบัว

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระบัว
บ้านโพนสิม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสวนพร้าวดงบัง

สถานะ (สำรวจ)
วัดสวนพร้าวดงบัง
บ้านดงบัง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างหัวนาคำ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างหัวนาคำ
บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบูรพาสร้างมิ่ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรพาสร้างมิ่ง
บ้านสร้างมิ่ง ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี
บ้านแก ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
หนองแวง ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสุวรรณชัยศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุวรรณชัยศรี
นาเชือกใต้ ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านโคกสี

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโคกสี
บ้านโคกสี ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกลางโคกค้อ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกลางโคกค้อ
ค้อ ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีนวล

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีนวล
หัวงัว ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างอุดมผลพิมูล

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอุดมผลพิมูล
พิบูล ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
   
วัดอุทัยกุดโดน

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุทัยกุดโดน
กุดโดน ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านโคกเครือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโคกเครือ
โคกเครือ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหนองริวหนัง

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองริวหนัง
หนองริวหนัง ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
บ้านนาทัน ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหนองยางเหนือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองยางเหนือ
บ้านหนองยางคำ ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหนองยางใต้

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองยางใต้
บ้านหนองยางคำ ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดไตรภูมิ

สถานะ (สำรวจ)
วัดไตรภูมิ
บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดประสิทธิ์ไชยาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดประสิทธิ์ไชยาราม
บ้านหนองสง ต.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหอไตรปิฏการาม

สถานะ (สำรวจ)
วัดหอไตรปิฏการาม
ถนนธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลาง
- ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดชูเถาวัลย์

สถานะ (สำรวจ)
วัดชูเถาวัลย์
เชียงเคลือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสุวรรณาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุวรรณาราม
โพนทอง ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างชัยศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างชัยศรี
หนาด ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างอรุณ

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอรุณ
เหล็ก ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปฐมปฏิมากร

สถานะ (สำรวจ)
วัดปฐมปฏิมากร
กลางหมื่น ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดทัศนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดทัศนาราม
เตาไห ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดอุดมประชาราษฏ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุดมประชาราษฏ์
บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดชัยสิทธาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยสิทธาราม
บ้านโจด ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดเขตตาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดเขตตาราม
บ้านนา ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
   
จำนวนที่พบ 585 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>