หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดลัฏฐิวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดลัฏฐิวัน
คอนฉิม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
   
วัดธงธานี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดธงธานี
ธงธานี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดเอกสัตย์บำรุง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเอกสัตย์บำรุง
บ้านนิเวศน์ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดอุมังคละนาเรียง

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุมังคละนาเรียง
นาเรียง ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปฐมแพงศรี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดปฐมแพงศรี
บ้านกุดลิง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดด่านใต้

สถานะ (สำรวจ)
วัดด่านใต้
บ้านด่านใต้ ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านโนนทัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโนนทัน
บ้านโนนทัน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ศรีกระเดา

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีกระเดา
บ้านกระเดา ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดอัวพวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัวพวัน
ชาติ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโนนสูง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโนนสูง
โนนสูง ต.โนนนาจาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านหนองแปน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านหนองแปน
บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสว่างวัฒนา

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างวัฒนา
บ้านสว่าง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดแพงศรีบ้านบ่อ

สถานะ (สำรวจ)
วัดแพงศรีบ้านบ่อ
บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างบ้านแก

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างบ้านแก
บ้านแก ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดท่ากลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่ากลาง
บ้านท่ากลาง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปทุมมาเกสร

สถานะ (จัดระบบ)
วัดปทุมมาเกสร
หนองบัว ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านโจด

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโจด
บ้านโจด ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดจันทร์ท่าเพลิง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดจันทร์ท่าเพลิง
บ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสว่างสามัคคี

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างสามัคคี
บ้านสว่าง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านเมย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านเมย
บ้านเมย ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านแวง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านแวง
บ้านแวง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านสวนโคก

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านสวนโคก
บ้านสวนโคก ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสีถาน

สถานะ (สำรวจ)
วัดสีถาน
บ้านสีถาน ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านดอนหวาย

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านดอนหวาย
บ้านดอนหวาย ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโนนเมือง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโนนเมือง
โนนเมือง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสระบัว

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระบัว
บ้านโพนสิม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสวนพร้าวดงบัง

สถานะ (สำรวจ)
วัดสวนพร้าวดงบัง
บ้านดงบัง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างหัวนาคำ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างหัวนาคำ
บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบูรพาสร้างมิ่ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบูรพาสร้างมิ่ง
บ้านสร้างมิ่ง ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี
บ้านแก ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
จำนวนที่พบ 580 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>