หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดสว่างอารมณ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอารมณ์
หัวฝาย ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
   
วัดสระบัว

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสระบัว
โนนเขวา ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีสุมังคล์

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสุมังคล์
กอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดสระเกษ

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระเกษ
สวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดทุ่งสว่าง

สถานะ (สำรวจ)
วัดทุ่งสว่าง
มูลตุ่น ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดขนุนโพธิ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดขนุนโพธิ์
บ้านขาม ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดศรีบุญเรือง

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีบุญเรือง
โพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ทอง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ทอง
เขวา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์ชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัย
นาข่า ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดโพธิ์กลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์กลาง
บ้านหัน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
   
วัดมารวิชัย

สถานะ (สำรวจ)
วัดมารวิชัย
โนนสว่าง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
   
วัดสำราญราษฎร์

สถานะ (สำรวจ)
วัดสำราญราษฎร์
ชาดใหญ่ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
   
วัดลัฏฐิวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดลัฏฐิวัน
คอนฉิม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
   
วัดธงธานี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดธงธานี
ธงธานี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดเอกสัตย์บำรุง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเอกสัตย์บำรุง
บ้านนิเวศน์ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดอุมังคละนาเรียง

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุมังคละนาเรียง
นาเรียง ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปฐมแพงศรี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดปฐมแพงศรี
บ้านกุดลิง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดด่านใต้

สถานะ (สำรวจ)
วัดด่านใต้
บ้านด่านใต้ ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านโนนทัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโนนทัน
บ้านโนนทัน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ศรีกระเดา

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีกระเดา
บ้านกระเดา ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดอัวพวัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัวพวัน
ชาติ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโนนสูง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโนนสูง
โนนสูง ต.โนนนาจาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านหนองแปน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านหนองแปน
บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสว่างวัฒนา

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างวัฒนา
บ้านสว่าง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดแพงศรีบ้านบ่อ

สถานะ (สำรวจ)
วัดแพงศรีบ้านบ่อ
บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างบ้านแก

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างบ้านแก
บ้านแก ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดท่ากลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่ากลาง
บ้านท่ากลาง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปทุมมาเกสร

สถานะ (จัดระบบ)
วัดปทุมมาเกสร
หนองบัว ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านโจด

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโจด
บ้านโจด ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดจันทร์ท่าเพลิง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดจันทร์ท่าเพลิง
บ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>