หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดบ้านเหล่าจั่น

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านเหล่าจั่น
เหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
   
วัดจอมมณี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดจอมมณี
นาหมูม่น ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
   
วัดโพธิ์ศรี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพธิ์ศรี
นาเวียงใหญ่ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
   
วัดศรีสะอาด

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีสะอาด
บ้านเก่า ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
   
วัดศรีสะอาด

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีสะอาด
บ้านหนามแท่ง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
   
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สถานะ (จัดระบบ)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โนนศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   
วัดศรีประดู่

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีประดู่
ดู่ใหญ่ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
   
ไตรภูมิ

สถานะ (จัดระบบ)
ไตรภูมิ
โคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
   
บ้านยาง

สถานะ (จัดระบบ)
บ้านยาง
บ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานะ (จัดระบบ)
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
   
วัดบ้านโพนทราย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านโพนทราย
โพนทราย ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
   
วัดศรีแก้วเหล่าอุดม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีแก้วเหล่าอุดม
เหล่าโพนค้อ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
   
วัดศรีชมชื่น

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีชมชื่น
นาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
   
วัดไชยมงคล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดไชยมงคล
อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
   
วัดมณีวนาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดมณีวนาราม
อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
   
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

สถานะ (จัดระบบ)
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดศรีจันทร์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีจันทร์
บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
   
วัดโพนค้อ

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพนค้อ
โพนค้อ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
   
วัดศรีบุญเรืองใต้

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีบุญเรืองใต้
บ้านหนองเหียน ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
   
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถานะ (จัดระบบ)
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มมส ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   
วัดเหนือ(สุพรรณาราม)

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเหนือ(สุพรรณาราม)
บ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
พระธาตุมีชัย

สถานะ (จัดระบบ)
พระธาตุมีชัย
บ้านโคกกอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
   
โพธิ์ศรี

สถานะ (จัดระบบ)
โพธิ์ศรี
โคกสี ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
   
วัดกลาง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกลาง
สระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านหนองหิน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านหนองหิน
บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   
วัดจันทร์ประดิษฐ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดจันทร์ประดิษฐ์
มะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   
วัดศรีบุญเรืองคงคาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีบุญเรืองคงคาราม
แสนพันธ์ ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดสว่างรังษี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างรังษี
นากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบัลลังก์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบัลลังก์
บ้านแท่น ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดพุทธมงคล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดพุทธมงคล
บ้านสระ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   
จำนวนที่พบ 585 แสดงหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>