คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านงัวบา บ้านงัวบา ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายโบราณ (หนังสือก้อม)
กฎหมายโบราณ
7
3/201
การเกต
นิทานพื้นบ้าน
7
7/111
การรัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
คาถาแต่งแก้ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/34
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
จาตุวีก
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/21
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
6/68
จุนทสูกรีสูตร
ชาดกทั่วไป
7
12/154
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/15
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองกาลพฤกษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/13
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
ฉลองบวช
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
ฉลองบังสุกุล
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองปฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/32
ฉลองประทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11
ฉลองเว็จ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/3
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/26
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/28
ดูฤกษ์ (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
2/22
ดูสมพงษ์ผ้วเมีย (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/55
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/23
ตำราดูสถานที่ตั้งบ้าน (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/41
ตำราตั้งชื่อ (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/12
ตำราสู่ขวัญ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
9/145
ตำราเสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
2/44
ตำราไสยศาสตร์ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/7
ตำราหมอดู (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
11/107
ตำราหาโฉลก (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/19
ทศสูตร
พระสูตร
7
2/33
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
7/97
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
ธรณีสาร (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
7
1/3
ธาตุหัวอก
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
9/84
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
7
1/9
นางผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/96
นามปัญญา
ชาดกทั่วไป
7
1/25
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
6/99
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
10/113
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
22/266
บารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
บาลีสวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20, 1/29
ปฎก
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
7
7/60
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/10
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
3/73
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
2/39
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/38
ปาวารณา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/31
ปิตกะปิฎก
พุทธตำนาน
7
1/10
พระไตรปิฎก
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
7
2/13
พระนิพพาน
มหาชาติชาดก
7
1/17
พระนิโรธอริยมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/15
พระภิกษุปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
1/30
พระยาศรีสัญชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
พระสันทะ
เทพนิยาย
7
1/11
พระอัตถติกามัคคะลั่ง 8
ธรรมะทั่วไป
7
1/31
มหาชาติ
ชาดกทั่วไป
7
2/28
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
6/67
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
20/301
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
2/27
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
3/53
มหาหินแตก
7
1/18
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/33
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
41/682
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
11/163
มูลนิพพาน (หนังสือก้อม)
ธรรมะทั่วไป
7
1/40
ยาแผนโบราณ (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
7
1/90
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/19
วินัยสูตร
พระวินัย
7
1/20
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
9/111
วิสุทธิย่า
บทสวดและพิธีกรรม
7
6/60
เวทมนต์คาถา (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/35
สรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/10
สรรพวินัย
พระวินัย
7
1/29
สรรพวินัยกิตต์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/21
สวดมนต์น้อย (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/30
สังฮอมธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
13/243
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
38/767
สัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
11/166
สาราการวิชาสูตร
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/22
สุทธิมรรค
ธรรมะทั่วไป
7
3/40
สุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
1/6
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
2/18
สู่ขวัญเจ้าหัว (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/60
หนังสือแก้บน (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/20
เหล้มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/25
อนาคตวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
3/77
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
25/292
อริยสัจ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
อริยสัจจะ
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/70
อรุรวดี
นิทานพื้นบ้าน
7
1/19
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
9/91
อาการวัตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/11
อานิสงส์ทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
อานิสงส์สร้างกุฎิ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/16
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
อุปทาขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6