คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านขามป้อม บ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
7
1/38
กฏหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
7
2/75
กาพย์สูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
การศัพท์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/12
การะเกด
นิทานพื้นบ้าน
7
13/247
กำพร้าฆาบ่ตาย
นิทานพื้นบ้าน
7
3/16
กำพร้าฆ่าพ่อตาย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
แก้ตัวเพิ่ง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
แก้ทรงครรภ์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/7
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
7
5/115
ข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
7/210
คาถาต่าง ๆ
ไสยศาสตร์
7
3/21
คาถาทำนา
ไสยศาสตร์
7
1/6
คำถวาย
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/14
คำสารแก้กำเลิด
อื่น ๆ
7
6/82
คำอธิบายอุโบสถ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/46
คุณพระตถาคต
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/11
จตุรปริสุทธิศีล
ธรรมะทั่วไป
7
1/17
จันทฆาต
นิทานพื้นบ้าน
7
18/410
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
8/79
จุลวิบาก
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/50
ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
20/146
ฉลองกุฎิ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/5
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/19
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
6/43
ฉลองดอกเผิ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
5/28
ฉลองธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองผ้าขาว
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/12
ฉลองพาเวน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/13
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11
ฉลองยามเพียง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองเว็จ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/27
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/18
ฉลองสังขาร
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/15
ฉลองสังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/25
ฉลองหอแจก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองหอไตร
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองหอปราสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/28
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
7
4/110
ชาลีวิเศษ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/24
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
17/286
เชียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
7
6/108
ฎีกาเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
ดูเคราะห์มีเคราะห์เดือน
โหราศาสตร์
7
1/42
ดูฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
7
3/36
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
7
12/226
ตั้งชื่อเด็ก
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/10
ตัดกำเลิด
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
ตำนานเกี่ยวข้าว
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
ตำนานพระธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
4/28
ตำรากาเหว่า
อื่น ๆ
7
1/8
ตำราบูชาโชค
อื่น ๆ
7
1/8
ตำรายา
ยาสมุนไพร
7
5/69
ตำราเลข
ตำนานพุทธศาสนา
7
1/20
ตำราสูตรขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/11
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
7
13/209
แต่งแก้
นิทานพื้นบ้าน
7
1/11
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
ไตรทวาร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/38
ไตรสรณคมณ์
ธรรมะทั่วไป
7
1/39
ถวายกฐิน
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
ถวายต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ถวายพา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/18
ท้าววิรุฬ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
เทวดาเดือน
ลัทธิพิธีกรรม
7
2/61
ธรณีสาร
อื่น ๆ
7
1/4
ธรรมดาสอนโลก
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/14
ธรรมบท
พระสูตร
7
1/15
ธรรมปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/22
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
1/5
ธาตุสะกิ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
2/35
ธาตุหัวอก
ทศชาติชาดก
7
18/111
นาคไขประตู
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
นิสสัดดี
ธรรมะทั่วไป
7
1/8
บรมราชาสูตร
พระสูตร
7
1/11
บรรพชาขันธ์
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/13
บวชพระบวชเณร
ทศชาติชาดก
7
1/28
บอกอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11
บัณฑิตปาราชิก
พระวินัย
7
1/17
บัณฑิตเวรัญาภา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/16
บัณฑิตเสขียะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/14
บายสีนาค
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/12
บาลีสนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/43
บูชาพรหมชาติ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
บูชาอุบาท
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
3/49
ปฐมนิมิต
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/34
ปฐมปันนา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/22
ปฐมมูลลี
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/20
ปราชิก
พระวินัย
7
1/11
ปรารถ
คำประพันธ์
7
2/38
ปัญญาบารมี
ธรรมะทั่วไป
7
31/260
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
6/78
ปาฎิโมกข์สังฮอมคัมภีร์
พระวินัย
7
1/29
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
3/140
ปาฏิโมกข์สังวร
พระวินัย
7
1/40
ปาราชิก
พระวินัย
7
3/96
ป่าวเทวดา
ลัทธิพิธีกรรม
7
2/11
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
10/126
ผญา
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
7
1/4
ผาสาทเขางัว
นิทานพื้นบ้าน
7
5/112
พงศาวดาร
ประวัติศาสตร์
7
9/72
พงศาวดารเมืองสุพรรณ
ประวัติศาสตร์
7
1/20
พรหมชาติ
ตำนานพุทธศาสนา
7
1/30
พระแก้ว
พุทธตำนาน
7
1/16
พระเจตปัณณา
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/30
พระเจ้าเทศนา
พุทธตำนาน
7
1/7
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
11/142
พระเจ้าเลียบโลก
พุทธตำนาน
7
7/221
พระธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/11
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
7
9/186
พระธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
2/12
พระพุทธสิหิงส์
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
3/85
พระมาลัยสูตร
พระสูตร
7
3/64
พระยาศรีเส้า
นิทานพื้นบ้าน
7
2/27
พระยาอินทร์
เทพนิยาย
7
1/10
พระยาอินทร์
เทพนิยาย
7
1/14
พระวินัย
พระวินัย
7
6/141
พระวินัย
พระวินัย
7
1/15
พระสมันตมหาปัฎฐาน
พระอภิธรรม
7
1/20
พิธีกรรม
ลัทธิพิธีกรรม
7
3/62
พิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/11
พื้นโลก
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/19
โพฌชงค์
ธรรมะทั่วไป
7
1/60
ภาวทั้งสาม
บทสวดและพิธีกรรม
7
22/176
ภาวะทั้งสาม
ธรรมะทั่วไป
7
1/38
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
83/806
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
3/69
มหาวิบาก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/48
มัชฌิมนิกาย
พุทธตำนาน
7
8/132
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
16/637
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
2/426
โมลคัลลานะนิพพาน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
ยอดกึด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
ยอดปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/12
ราชาสูตร
พระสูตร
7
1/11
รูปธรรมนามธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/2
ลำกันผี
ไสยศาสตร์
7
1/8
ลำขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
7
4/124
ลำชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
5/85
ลำแตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
ลำบังระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
79/866
ลำพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
7
3/49
ลำมหาวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
ลำอรพิม
นิทานพื้นบ้าน
7
4/69
เลขโบราณ
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/24
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
5/53
โลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/22
วิฑูรชาดก
ชาดกทั่วไป
7
1/16
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
7
3/97
วินัยศัพท์สวด
พระวินัย
7
1/34
วินัยฮอม
ธรรมะทั่วไป
7
4/78
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
28/195
เวนต่าง ๆ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/27
เวรของต่าง ๆ
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/42
ศรัทธา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/14
ศัพท์ปาจิตดี
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/80
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
6/174
ศัพท์ปาราชิก
พระวินัย
7
1/30
ศัพท์วินิฉัย
พระวินัย
7
1/31
ศัพท์ศีลเณร
ธรรมะทั่วไป
7
1/10
ศีลสี่
ธรรมะทั่วไป
7
1/18
ศีลห้า
ธรรมะทั่วไป
7
1/30
สมมาภายนอก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/17
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/59
สวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/47
สวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/45
สังหาธิเสธ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/23
สังฮอมคองอาจารย์
ธรรมะทั่วไป
7
1/10
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
4/855
สัญญา
7
2/13
สาราการวิขาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
5/80
สารีบุตรนิพพาน
พุทธตำนาน
7
3/61
สาวานิพพาน
พุทธตำนาน
7
1/28
สิกขาบท
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
8/267
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
สีมพินัย
พระวินัย
7
1/19
สุวรรณจักร
ชาดกทั่วไป
7
6/110
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
7
1/26
สุวรรณหอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
7
5/136
สูตรขวัญนาค
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/19
สูตรขวัญบายศรี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
สูตรชาตา
โหราศาสตร์
7
1/45
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/39
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
11/242
ห้วงวินัย
พระวินัย
7
1/20
ไหว้ธาตุ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/3
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
147/940
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
7
6/82
อานนท์นิพพาน
พุทธตำนาน
7
1/13
อานิสงส์ดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/2
อานิสงส์ต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/16
อานิสงส์ทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/23
อานิสงส์ธุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11
อานิสงส์บูชา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/3
อานิสงส์พระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
อานิสงส์สร้างกาลพฤกษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
อานิสงส์สร้างพระบูชา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
อานิสงส์หอแจก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/10
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
141/95
อุโบสถขันธ์
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/28
อุปคุต
ประวัติพระสาวก
7
18/221
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
5/87
โอวาท
อื่น ๆ
7
1/9