คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย (หนังสือก้อม)
กฎหมายโบราณ
9
2/32
กรรมจร (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/6
กาพย์ปาฎิโมกข์
พระวินัย
9
1/19
โกษีย์
นิทานพื้นบ้าน
9
1/31
เข้ากรรม
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
9
1/49
คชนาม
นิทานพื้นบ้าน
9
7/156
คาถา (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
9
5/45
คาถากันบ้าน (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
9
1/3
คาถาน้ำออกบ่อ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
9
1/9
คำกลอนสอนโลก
คัมภีร์และภาษาบาลี
9
1/16
คำถวายทาน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/8
คำผอก (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
9
1/4
คำสอน (หนังสือก้อม)
คัมภีร์และภาษาบาลี
9
1/16
คำสาร (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
9
3/54
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
9
4/34
จันทะสูกะวิสูตร
พระสูตร
2
1/10
จุนทสูกริสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
9
3/30
จุนทสูกริสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
2/8
ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/15
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
10/59
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
ฉลองนาค
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/14
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/10
ฉลองปิตกะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
ฉลองผาสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/9
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/12
ฉลองพระธาตุเจดีย์
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/7
ฉลองพระเวส
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/7
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
ฉลองศัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/5
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
ฉลองหอกลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/11
ฉลองอภิธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/8
ฉลองอุโบสถ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
ชนะสันทะ
คัมภีร์และภาษาบาลี
9
8/149
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
1/24
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
9
3/76
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
9
2/32
ฎีกามาลัย
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/28
ดูฤกษ์ยาม (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
9
5/74
ตั๊กแตกโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/23
ตั้งชื่อคน (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
9
1/10
ตำนานธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
9
1/9
ตำนานธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
9
1/7
ตำนานพระแก้วมรกต
พุทธตำนาน
9
1/20
ตำราผีกิน (หนังสือก้อม)
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
9
1/14
ตำรายา (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
9
1/8
ตำราหมอดู (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
9
4/66
แตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
9
5/79
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
9
2/50
ไตรโลก
ธรรมะทั่วไป
2
1/12
ถวายทาน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/48
ถวายพร (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
3/31
ทศศาสตร์
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
ทศสูตร
พระสูตร
2
3/5
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/4
เทพจร (หนังสือก้อม)
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
1/3
เทศน์มัทรี (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/12
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
18/108
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
9
1/9
ธรณีจืด (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/5
ธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
5/13
ธรรมเทศนา
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
ธรรมสอนโลก
ธรรมะทั่วไป
2
1/7
ธาตุปีลาศีล 4 (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/12
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
6/36
ธาตุหัวอก
นิทานพื้นบ้าน
2
28/560
นางผุสดีราชเทวี
นิทานพื้นบ้าน
9
2/44
นามปัญหา
ปกิณณกะ
2
3/21
นิทานพระนาง
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
นิทานพระยาธรรม
นิทานพื้นบ้าน
9
6/106
นิพพานสูตร
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/6
นิมิตการสร้างโบถส์ (หนังสือก้อม)
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/51
นิสัยอาการะวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
10/80
บรรพชาขันธ์
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
9
4/109
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
9
2/48
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2
16/9
บูชา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/5
ปฐมปัณณา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
6/102
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
2/49
ปฐมสมโพธิ์
พุทธตำนาน
2
7/49
ปรารถ
พระวินัย
9
1/26
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
9
12/49
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
2
3/5
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
9
1/18
ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
ปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/10
ปิฎกะ
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
9
1/6
แปดหมื่น
คัมภีร์และภาษาบาลี
9
1/11
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2
4/32
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
9
6/82
ผอกผี (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
9
1/13
พญามก
นิทานพื้นบ้าน
2
1/24
พระเจ้าราชาธิราช
ชาดกทั่วไป
9
1/23
พระเจ้าห้าร้อยชาติ
มหาชาติชาดก
2
1/10
พระมหาปัฎฐาน
ธรรมะทั่วไป
2
1/10
พระยากุสราช
นิทานพื้นบ้าน
9
1/28
พระยาพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
9
1/22
พระยามิลิน
ประวัติพระสาวก
9
1/28
พระอาชาติศัตรู
นิทานพื้นบ้าน
2
1/25
พลสังขยา
ธรรมะทั่วไป
2
2/9
พลสังขยา
ปกิณณกะ
2
5/30
พุทธเจ้า
มหาชาติชาดก
2
1/7
ภาวนา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/5
ภูมิ 16 ชั้น
มหาชาติชาดก
2
1/7
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
9
20/350
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
1/20
มหาวิบาก
นิทานพื้นบ้าน
2
1/21
มหาอนาคตวงค์
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
มูลต้นไตร
กฏหมายโบราณ
9
6/167
มูลนิพพาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
13/262
มูลนิพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
52/364
เมตตไตรสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/7
ยอดคำสอน
คัมภีร์และภาษาบาลี
9
1/17
รัตนสูตร
พระสูตร
2
1/6
เรื่องทาน (หนังสือก้อม)
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/8
ลำขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
9
-
ลำท้าวตั๊กแตน
นิทานพื้นบ้าน
9
5/83
ลำท้าวแบ้
นิทานพื้นบ้าน
9
2/86
โลกวินิจฉัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/9
วัตถปัฎฐาน
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
วัตถุเปรต
ปกิณณกะ
2
1/12
วิฑูรบัณฑิต
ธรรมะทั่วไป
2
1/7
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
9
1/25
วินัย
พระวินัย
9
1/63
วินัยสังเขป
พระวินัย
9
5/60
วินัยฮอม (หนังสือก้อม)
ธรรมะทั่วไป
9
1/13
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
2
33/175
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/9
ศัพท์นาม
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
ศัพท์บาลี
พระวินัย
2
2/8
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
9
5/142
ศัพท์วาจา
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
9
1/18
ศัพท์สนธิ
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
ศัพท์สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/32
สนธิ
คัมภีร์และภาษาบาลี
9
5/80
สรรพนาม
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/29
สร้างธุง
ธรรมะทั่วไป
2
1/10
สวดปาฏิโมกข์
พระวินัย
9
1/33
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
9
3/53
สวดมนต์กลาง (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/30
สวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/31
สังข์สินไซย
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
สังคหา
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
สังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/21
สังฆทาน
ธรรมะทั่วไป
2
1/10
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
43/258
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
9
23/463
สารกวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
สารากวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
สาราการวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
9
3/54
สาลากะวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/7
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
9
7/112
สุนันทะราช
นิทานพื้นบ้าน
2
5/20
สุพรหมโมกขา
ชาดกทั่วไป
2
1/7
สุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
9
10/214
สูตรขวัญ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
4/27
สูตรขวัญแขน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/9
เสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
9
3/75
โสมพระมิต
นิทานพื้นบ้าน
9
1/6
หกกษัตริย์
ชาดกทั่วไป
9
1/24
หล่มหลวง
พุทธตำนาน
2
5/250
อนิสงส์ต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
13/6
อภิธรรม
พระอภิธรรม
9
39/453
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
211/1688
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
9
7/122
อาการระวัตตะสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
4/7
อาราธนาพระเวส (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/19
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
9
3/28
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
9
1/9
อุปสมบท (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/14