คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่ม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฏหมายโบราณ
7
2/42
กฐิน
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
กายทวาร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/28
กายนคร
มหาชาติชาดก
7
1/14
การเกด
นิทานพื้นบ้าน
7
16/372
แก้กำเลิด
ไสยศาสตร์
7
1/9
ครองเมือง
ปกิณณกะ
7
1/14
คาถาต่าง ๆ
ไสยศาสตร์
7
2/19
คำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
2/36
คำสาร
อื่น ๆ
7
1/22
โควินทรสูตร
นิทานพื้นบ้าน
7
2/50
จตุปาริสุทธิศีล
ธรรมะทั่วไป
7
1/11
จตุวีก
พุทธตำนาน
7
1/18
จันทฑมาต
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
จำพรรษา
ธรรมะทั่วไป
7
1/35
จุนทเถระ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/35
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
2/39
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
7
6/100
เจียงคำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/7
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
6/46
ฉลองกาลพฤกษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองเจดีย์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/13
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/27
ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/22
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
7/61
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/14
ฉลองผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
ฉลองศรัทธา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/29
ฉลองสังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/16
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
5/119
ชุมนุมเทวดา
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/27
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/22
ไชยแล
ธรรมะทั่วไป
7
1/5
เซี่ยงเมี่ยง
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
ดูฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
7
2/30
ดูหมอ
โหราศาสตร์
7
6/111
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
ตำนาน
พุทธตำนาน
7
1/9
ตำนานพระยาอิตา
พุทธตำนาน
7
1/2
ตำยาผีกิน
ไสยศาสตร์
7
1/5
ตำราขายข้าว
อื่น ๆ
7
1/11
ตำรายา
ยาสมุนไพร
7
1/5
ตำราหุงนวด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9
แต่งแก้
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/6
ไตรปิฎก
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/13
ไตรโลกวิฐาน
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/53
เทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
12/275
เทวดาเดือน
ธรรมะทั่วไป
7
1/8
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
25/334
ธรณีสาร
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/10
ธรณีสาร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/12
ธรรมเทศนา
ธรรมะทั่วไป
7
1/12
ธรรมเทศนา
ธรรมะทั่วไป
7
1/30
ธรรมบท
พระสูตร
7
1/24
ธรรมวิภาคานศาสตร์
พระสูตร
7
1/16
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
1/8
ธาตุสะกุ้ง
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
26/455
ธาตุหัวอก
นิทานพื้นบ้าน
7
1/6
นางโภสพ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9
นามปัญหา
ธรรมะทั่วไป
7
10/228
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
9/160
บรรพชา
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
2/24
บวชจัว
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/15
บังระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
9/94
บาปเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/26
บุษบา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
บุษบา
นิทานพื้นบ้าน
7
4/57
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
10/191
ปฐมปันนา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
4/100
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
2/38
ปฐมมูลลี
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
3/52
ปัจจเวกทั้งสี่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/26
ปัญญาน้อย
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
2/8
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
12/220
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
2/52
ป่าวเทวดา
ธรรมะทั่วไป
7
1/75
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
4/68
พงศาวดาร
ประวัติศาสตร์
7
1/8
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
7
2/41
พระยากวางดำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/30
พระยาเอกราช
พุทธตำนาน
7
1/37
พระวิมานวัตถุ
พระสูตร
7
10/206
พุทธนรพันธ์
พุทธตำนาน
7
1/19
พุทธวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
7/137
ภาวนา
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/40
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
50/699
มหามูลนิพพาน
พระวินัย
7
32/660
มโหสถ
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
10/223
มาลัย
ประวัติพระสาวก
7
1/13
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
5/108
มูลกึด
พระวินัย
7
4/98
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
54/784
ลำวัตถุธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/13
ลำวิโลกนาค 5 ประการ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/18
ลำสีมหามายา
พุทธตำนาน
7
6/116
โลกกุมารธรรม
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/13
วัตถุเผด
พระสูตร
7
1/10
วัตถุพระอินทร์
เทพนิยาย
7
2/24
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
7
6/162
วินัย
พระวินัย
7
2/43
วินัย
พระวินัย
7
2/48
วินัยศัพท์สวด
พระวินัย
7
1/18
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
10/78
เวนต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/21
เวสสันดร
มหาชาติชาดก
7
1/20
ศรัทธาวิมาลา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/80
ศรีธนนชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9
ศัพท์ปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
8/216
ศิริปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/36
ศิริมานนสูตร
พระสูตร
7
13/273
ศีล 4
ธรรมะทั่วไป
7
2/25
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/146
สวดราหู
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/23
สะเดาะห์เคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/10
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
52/757
สัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/32
สัมนาขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/48
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
6/83
สิกขา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/67
สุโข
นิทานพื้นบ้าน
7
1/4
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
9/107
สูญธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
1/13
สูตรกรรม
พระสูตร
7
1/42
สูตรขวัญเรือน
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/15
สูตรชาตา
พระสูตร
7
2/26
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
เสียเคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/11
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/16
หนังสือธุดงควัตร
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/8
อนัตตลักขณะสูตร
พระสูตร
7
2/42
อนาคตวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
5/102
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
125/1885
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/19
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
7
2/41
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
15/237
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
อานิสงส์ผ้าบังสุกุล
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/32
อาราธนาพระเวส
มหาชาติชาดก
7
2/32
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
4/28
อุบาทขันตี
พุทธตำนาน
7
1/6
อุปสมบท
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/16
โอวาทธรรมคำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/28