คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสุวรรณพักตร์ บ้านดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย (หนังสือก้อม)
กฎหมายโบราณ
7
3/118
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
7
4/109
คาถาต่าง ๆ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/12
คำสาร (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
7
1/10
เจ็ดตำนาน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/23
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11
ชาริวเสด
-
7
1/20
ฎีกาธรรมเทศนา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/14
ฎีกาพาหุง
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
2/40
ดูฤกษ์ยาม (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
2/24
ตำรายาต่าง ๆ (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
7
5/79
แต่งแก้ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
4/65
แต่งบูชาโชค (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/12
ไตรปิฎก
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
ทำวัตร (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/21
ที่พระยากรุงสญชัยราช
นิทานพื้นบ้าน
7
1/25
เทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
7/138
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
4/66
นันโทปนันทสูตร
พระสูตร
7
1/32
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
3/39
นิมนตสูตร
พระสูตร
7
1/19
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
12/156
ปทุมมาชาดก
ชาดกทั่วไป
7
1/20
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/68
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/3
เป่ากำเลิด (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/21
พระเจ้าเลียบโลก
-
7
2/62
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
7
1/24
พระปฐมสังคายนา
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
2/31
พระปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
1 เล่ม
พระยาสีเส้า
นิทานพื้นบ้าน
7
2/31
พระอุบาลีเถรกถา
-
7
2/30
โพชณงค์
-
7
4/69
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
43/697
มหามูลนิพพาน
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
5/101
มาราคิเรกมติยุกสูตร
พระสูตร
7
1/22
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
3/54
ลำพุทธเสน
นิทานพื้นบ้าน
7
2/50
ลำมหาชนก
ทศชาติชาดก
7
4/82
วิฑูรย์บัณฑิต
ทศชาติชาดก
7
2/54
ศรีธน
นิทานพื้นบ้าน
7
4/90
ศักราชหลวง
ปกิณณกะ
7
1/15
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
7/141
สัจจกนิกรณ์
-
7
1/20
สัจจสูตร
พระสูตร
7
2/33
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/34, 1/16
สุทธิมรรค
-
7
8/77
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
1/11
หนังสือโจทย์
ตำนานพุทธศาสนา
7
1/10
หมอดู (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
7/83
โหราศาสตร์ (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/84
อนาคตวงค์
นิทานพื้นบ้าน
7
2/39
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
67/984
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
อังคุลิมานสูตร
พระสูตร
7
3/35
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/12
อานิสงส์บุคลิกตทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
อานีตตลักษณะสูตร (หนังสือก้อม)
พระสูตร
7
2/20
อาราธนา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9