คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดศรีบุญเรือง บ้านชาด ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
7
7/107
เข้ากรรม (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/5
คาถา (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/17
คำสาร (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
7
2/14
จันทปัชโชติ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
3/20
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองกุฎิ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/14
ฉลองธง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/3
ฉลองธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/22
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/12
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/9
ฉลองสังขาร
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
ชุมนุมเทวดา (หนังสือก้อม)
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
เชิญขวัญ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/8
ดูฤกษ์ยาม (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/20
ตัดกำเลิด (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/12
ตำรายา (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
7
1/18
ตำราสู่ขวัญ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
6/84
ตำราหมอดู (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
8/180
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
7
3/53
แต่งแก้ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/17
แต่งแก้เสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/30
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7
7/203
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/14
เทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
5/111
เทศมัทที (หนังสือก้อม)
ชาดกทั่วไป
7
1/6
ธรณีสาร (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
7
1/10
ธรณีหลวง (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/7
ธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/26
ธรรมบท
พระสูตร
7
1/23
ธาตุชะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
1/27
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
7
1/26
นาคเสน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
1/15
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/13
บุษบา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/16
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
5/34
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
4/44
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/19
ปาราชิก
พระวินัย
7
2/55
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
5/68
พระไตรสรณคมณ์
ธรรมะทั่วไป
7
6/134
พระธรรมนับชาติ
ชาดกทั่วไป
7
4/38
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
7
8/167
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
7
1/14
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
7
4/101
พระโลกนัย
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/23
พระวินัย
พระวินัย
7
2/67
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
24/200
พื้นธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
1/4, 1/5
พื้นพระบาง
พุทธตำนาน
7
1/35
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
12/188
มหามูลนิพพาน
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
3/38
มหายักกินภิกษุ (หนังสือก้อม)
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/6
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
7
1/20
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
15/235
ลำดอกบัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
ลำอุเทน
นิทานพื้นบ้าน
7
8/208
โลกคดีธรรม
พุทธตำนาน
7
1/17
วัดต่าง ๆ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
7
1/25
วินัยฮอม
พระวินัย
7
1/25
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/22
เวนต่าง ๆ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/13
สังกระจายน์
อื่น ๆ
7
1/6
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
63/811
สิกขาบท
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/30
สุนันทราช
กฎหมายโบราณ
7
2/33
สู่ขวัญนาค (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/8
สู่ขวัญผู้ชาย (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/3
เสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
3/49
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
หงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
7
3/72
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
7
5/92
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
7
1/19
อานิสงส์การฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
อินทอุบาท (หนังสือก้อม)
พุทธตำนาน
7
1/6
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/4
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
7
8/36
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
7
5/115