คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดจำปาศรี บ้านประแหย่ง ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
ฉลองพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองพุทธรูป
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/14
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/3
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/12, 1/18
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
10
2/32
ทิพมนต์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/12
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
10
3/16
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
2/39
นิพพานสูตร
พระสูตร
10
10/166
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
2/38
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
10/51, 1/18
ปิฎก
พุทธตำนาน
10
4/23
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/23
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
10
1/17
พระแก้วมรกต
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/14
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
4/92
พระยามิลินทร์
ประวัติพระสาวก
10
1/21
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
1/22, 7/108
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
16/248, 3/38
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
20/329
ยอดมุก
พระอภิธรรม
10
1/18
ยันเต
ธรรมะทั่วไป
10
1/3
ลำไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
8/16
วัตถุเผด
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
สมาส
นิทานพื้นบ้าน
10
1/23
สังคหาวินัย
พระวินัย
10
1/32
สังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
6/112, 26/563
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/16
สุวรรณสังขาร
ชาดกทั่วไป
10
5/98
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/22
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/45
หงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
10
2/42
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
10
5/119
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
94/851, 12/123
อานิสงส์พระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/10
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/40, 1/8