คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรี บ้านดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กรรมวิบาก
ธรรมะทั่วไป
4
1/22
การเกด
นิทานพื้นบ้าน
4
2/49
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
7/140
คำสอนผ้าป่า
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/40
คำอาราธนาต่าง ๆ
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
4
1/22
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
4
13/325
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
1/18
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
7/40
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
4
6/108
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/145
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
ฉลองข้าวหมาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/6
ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ฉลองทุงชาติ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/13
ฉลองทุงเหล็ก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองบิณฑบาต
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
ฉลองประทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/2
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
ฉลองผาสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองรังผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
3/57
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
5/109
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
6/136
ฎีกานะโม
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/26
เตมียกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
ไตรปิฎก
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
4
1/18
ทานทันตธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/23
ทานพระยาธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/17
ทิพพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/8
ธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
4
11/220
ธรรมจักร
พระสูตร
4
4/80
ธรรมบท
พระสูตร
4
1/22
ธรรมบท
ธรรมะทั่วไป
4
1/25
ธรรมวิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/7
นครภัณฑ์
มหาชาติชาดก
4
1/10
นิทานพระยาธรรม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
นิพพานสูตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
1/30
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
2/40
นิสัยฎีกาธรรมจักร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/18
นิสัยฎีกาธรรมจักร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
นิสัยและฉลองนิสัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
7/100
นิสัยอาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
10/157
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
4
3/85
บาลีวินัย
พระวินัย
4
1/20
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/400
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
3/98
ปกิณณกะ
4
7/140
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
4/74
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/36
ปฐมกัปล์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
2/40
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/32
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
8/160
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/29
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/109
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
7/140
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
4
5/100
ปัญหานาวเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
4
3/60
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/20
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/22
ปิฎก
ธรรมะทั่วไป
4
3/60
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
10/182
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
5/100
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
25/500
ผ้ากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
4
1/20
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
4
1/23
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
7/115
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
12/175
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
20/400
พระเจ้าเลียบโลก
พุทธตำนาน
4
3/60
พระเจ้าสิบพระองค์
ชาดกทั่วไป
4
3/60
พระเจ้าสิบองค์
ทศชาติชาดก
4
5/56
พระไตรสรณคมณ์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/14
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
4
20/517
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
4
21/456
พระมหาสุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
พระยาธรรมปิราช
นิทานพื้นบ้าน
4
4/80
พระยามิลินทร์
ประวัติพระสาวก
4
1/22
พระยาสีเสา
นิทานพื้นบ้าน
4
1/29
พระรามพระลักษณ์
นิทานพื้นบ้าน
4
43/1163
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
118/1180
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
59/330
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
103/937
พระอินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
4
3/60
พิมพาเกรี
นิทานพื้นบ้าน
4
6/120
พุทธนรพัน
พุทธตำนาน
4
1/20
มงคลทีปนี
พระสูตร
4
3/78
มหาชาติ
พุทธตำนาน
4
17/374
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
4/86
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
2/28
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
12/240
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/43
มูลกึด
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
มูลต้นไตร
กฎหมายโบราณ
4
9/180
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
11/278
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
28/560
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
35/547
โมคคัลลา
ประวัติพระสาวก
4
2/44
ยอดไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
4
1/22
ยอดมุก
นิทานพื้นบ้าน
4
8/176
รัตนสูตร
พระสูตร
4
2/44
เรวตสูตร
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
ลำดอกบัว
นิทานพื้นบ้าน
4
12/240
ลำดอกบัว
นิทานพื้นบ้าน
4
12/132
ลำดอกบัว
นิทานพื้นบ้าน
4
2/20
ลำหงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/30
ลำหงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
4
3/102
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
4
2/23
วินัยสรรพสอน
พระวินัย
4
11/162
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
โวหาร
บทสวดและพิธีกรรม
4
3/75
โวหาร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
ศรัทธาวิมาลา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
ศัพท์กิจวินัย
พระวินัย
4
3/60
ศัพท์ปาจิตตี
พระวินัย
4
21/462
ศัพท์พาหุง
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
4
1/21
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
4
1/28
สมันตปาสาธิต
พระสูตร
4
1/20
สวดมนต์หลวงทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/24
สวดสังคหา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/13
สองโกนจุก
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
สองดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/27
สองตูบคำ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/25
สองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/22
สองธงฝ้าย
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/33
สองธงฝ้าย
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/11
สองบิณฑบาต
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/8
สองปราสาท
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
สองปิฎก
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
4
2/60
สองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/13
สองพระพุทธรูป
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/31
สองหมากเบ็ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
สังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/40
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
31/486
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
37/740
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
35/593
สัทธา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/16
สารกวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/44
สิกขาสังฮอม
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/25
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
4
7/53
สูตรไซย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
สูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
4
4/80
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/21
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/40
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
อนาคตวงค์
พุทธตำนาน
4
6/120
อนิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/21
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
อัฎฐังคิกมรรค
ธรรมะทั่วไป
4
1/22
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
8/135
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/40
อาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/28
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/30
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
4
7/118
อุบาทก์
บทสวดและพิธีกรรม
4
4/31
อุบาทขันตี
บทสวดและพิธีกรรม
4
10/200
อุปคุต
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
อุปโชษขันตี
บทสวดและพิธีกรรม
4
3/60