คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ชัย บ้านโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาฬเกษ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/90
ขันธ์แปด
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
คาถาเบาะตาพระ
ไสยศาสตร์
7
1/6
คุรุธรรม
พระสูตร
7
1/19
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
7
5/102
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
5/45
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/12
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
เซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
7
2/10
ทิพย์มนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/52
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
2/26
ธรรมดาสอนโลก
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/59
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
3/57
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
7
6/31
นิพานสูตร
พุทธตำนาน
7
1/16
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9
บายศรีพระเจ้า
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/13
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/26
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
1/24
พรหมชาติ
พระสูตร
7
1/12
พรหมทัต
เทพนิยาย
7
1/19
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/25
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
27/255
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
12/176
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
6/69
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
24/360
ยอดไตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
ลำกำพร้าไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12
ลำชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/105
ลำเซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
7
1/22
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7
5/108
ลำผญาธรรม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
ลำพระยาธรรม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
ลำสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
15/131
ลำสุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
7
1/6
โลกธรรม
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/6
วัตถุเปรต
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/12
สมาสสงสาร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
15/289
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/12
สูตรธาตุ
พระสูตร
7
1/3
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
7
1/8
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
11/142
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12