คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดประดู่ทรงธรรม บ้านกุดอ้อ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาพย์ปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
1/15
จำเลยมาลัยโจทย์
ประวัติพระสาวก
7
1/22
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
3/24
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
5/26
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/10
ฉลองตูบคำ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/00
ฉลองน้ำส่าง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
8/57
ฉลองผูกสิม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/15
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/24
ฉลองสังขาร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
ฉลองสิมน้ำ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/20
ฉลองหอกลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
เซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
7
4/75
ฎีกานโม
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/65
ฎีกามาลัย
ประวัติพระสาวก
7
1/21
ฎีกาลินคำ
ชาดกทั่วไป
7
1/20
ไตรโลกวินัจฉัย
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/30
เทศน์โจทย์
ธรรมะทั่วไป
7
1/15
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
2/30
ธรรมวิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
5/65
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
7
4/20
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
7
2/36
นามปัญหา
ธรรมะทั่วไป
7
1/22
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
2/33
ปัญจนิบาต
ธรรมะทั่วไป
7
8/212
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
9/143
ปิฎก
พุทธตำนาน
7
1/6
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
ธรรมะทั่วไป
7
5/95
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
7
4/69
พระนิบาต
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
พระมงคลทีปนี
พระสูตร
7
2/50
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
7
4/72
พระยาอินทร์
ทศชาติชาดก
7
1/7
พระวิพิสูตร
พระสูตร
7
1/23
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
90/1140
พุทธวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
1/26
ฟ้าไขประตูน้ำ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
ภาวนา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/7
มงคลสูตร
พระสูตร
7
1/23
มรรคศาลา
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/24
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
18/209
มหาธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/4
มหามูลนิพพาน
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
10/232
มหาวิบาก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/14
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
20/444
โมคคัลลานะ
ประวัติพระสาวก
7
1/13
ลำดอกบัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
24/302
ลำสุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
4/86
ลำหอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
7
2/38
ลำอรพิม
นิทานพื้นบ้าน
7
4/79
โลกวรรค
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/21
โลกวินัย
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/28
วัตถุพื้นโลก
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/27
วินัย
พระวินัย
7
10/179
วินัยสรรพสังคหะ
พระวินัย
7
1/26
วินัยสารสังคหะ
พระวินัย
7
2/53
วินัยฮอม
มหาชาติชาดก
7
1/22
เวนต่าง ๆ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/17
ศรัทธาวิมาลา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/18
ศัพท์ปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
4/100
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
7
1/24
สรรพชัยใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
สวดสังคหะ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/13
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
29/1567
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
5/53
สีมาขันธ์
ธรรมะทั่วไป
7
1/38
สุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
6/85
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
3/58
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
7
4/98
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/40
หนังสือฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/13
อัฐังคิกมรรค
พระอภิธรรม
7
1/17
อาการวัตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/22
อานิสงค์ผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/22
อานิสงส์สรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
อานิสงส์สร้างหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
อาราธนาต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/13
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
3/21
อุโบสถ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/10
อุรังคทิพย์
พุทธตำนาน
7
6/31
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
7
1/27
เอกนิบาต
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/78
โอวาทานุสาสนี
ชาดกทั่วไป
7
1/23