คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านสระแก้ว บ้านสระแก้ว ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
7
1/9
กฎหมายโบราณ (หนังสือก้อม)
กฏหมายโบราณ
7
1/39
คัมภีร์วิสุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8, 1/11
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/19
จุนทมังกริยสูตร
ชาดกทั่วไป
7
1/20
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
7/65
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองบัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/28
ฉลองพระเถระพาน
ธรรมะทั่วไป
7
1/26
ฉลองมหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
1/6
ฉลองสังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/26
ตำนาน
พุทธตำนาน
7
2/20
ตำรากรรมจร (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
7
2/26
ตำราแก้แม่กำเลิด (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/5
ตำราแต่งแก้ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/9, 1/11
ตำรายแพทย์แผนโบราณ (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
7
1/15
ตำรายาแผนโบราณ (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
7
3/40
ตำราสู่ขวัญ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/34
ตำราสู่ขวัญเสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/12
ตำราเสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
2/30
ตำราไสยศาสตร์ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/23
ตำราหมอดู (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
4/100
ตำราโหราศาสตร์ (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/23
ทศสูตร
พระสูตร
7
5/74
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
7/76
ธรรมจักรคำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/24
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
2/29
บัวระพันธะ ผูก 5
นิทานพื้นบ้าน
7
11/114
บาลีมูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/28
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
4/96
ปิฎก
ชาดกทั่วไป
7
1/4
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
7
10/169
พระสัตตริยสูตร
พระสูตร
7
1/24
พระสุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
1/11
พุทธนรกัณฑ์
ธรรมะทั่วไป
7
1/30
มงคลทีปนี
พระสูตร
7
1/26
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
23/308
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
8/118
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/77
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
28/393
ยอดอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ลำชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/18
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/24
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
32/503
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/15
สุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/22
สุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
6/63
สุวัณณโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/21
หนังสือข่อย (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1 เล่ม
อภิธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
101/1035
อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/15
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/8
อุปคุต (หนังสือก้อม)
ประวัติพระสาวก
7
1/8