คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดศรีสมพร บ้านแบก ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายศาสนา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
12/185
กาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
กายวัตถุ
พระสูตร
2
1/9
กาฬเกต
นิทานพื้นบ้าน
2
1/300
กำดำ
นิทานพื้นบ้าน
2
7/108
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
2
5/232
คดีโลกคดีธรรม
ธรรมะทั่วไป
2
2/20
คดีโลกคดีธรรม
ธรรมะทั่วไป
2
2/40
คัณฑนาค
นิทานพื้นบ้าน
2
13/295
คัดธรรม
นิทานพื้นบ้าน
2
18/560
คันคาก
นิทานพื้นบ้าน
2
1/80
คัมภีร์ศาสตร์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
6/85
คาถาบังพ้น
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
3/160
คุรุธรรม
พุทธทำนาย
2
4/36
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
2
1/20
โควินทสูตร
พระสูตร
2
1/20
โควินทสูตร
พระสูตร
2
4/80
จตุวีก
ธรรมะทั่วไป
2
3/60
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
2
7/70
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
2
4/20
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
2
4/80
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
21/174
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
4/80
ฉลองแปดหมื่น
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
7/70
ฉลองผาสาท
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/10
ชนะฉันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
5/100
ชนะฉันทะ
นิทานพื้นบ้าน
2
5/100
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
2
11/240
ต่อมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
ตำนานนิทานพระธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
4/40
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
2
5/100
ไตยโลกวิถาน
ธรรมะทั่วไป
2
4/28
ท้าวนกกระจอก
นิทานพื้นบ้าน
2
6/120
เทวฑูต
พระสูตร
2
10/200
เทวฑูตสูตร
พระสูตร
2
23/375
เทวดาสอนโลก
ธรรมะทั่วไป
2
9/120
เทวทูตสูตร
พระสูตร
2
5/100
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
8/125
ธรรมดาสอนโลก
ธรรมะทั่วไป
2
4/80
นางเทวดา
ธรรมะทั่วไป
2
3/27
นามปัญหา
พระอภิธรรม
2
20/400
นิพานสูตร
พระสูตร
2
21/1707
นิสัยปาราชิก
พระวินัย
2
13/260
นิสัยโลกนัย
อื่น ๆ
2
1/20
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2
2/40
บัวฮอมบัวฮอง
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
บารมีหลวง
พระอภิธรรม
2
1/40
เบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ
2
85/360
ปฐมกับป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
15/150
ปฐมกับป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
3/60
ปัญญาปารมี
พระอภิธรรม
2
4/95
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2
36/640
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2
19/380
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
2
6/120
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
2
7/70
พงศาวดาร
พุทธตำนาน
2
6/135
พระกึดพระพาน
นิทานพื้นบ้าน
2
11/198
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
20/415
พระยากุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
2
5/105
พระยาธรรม
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
พระยาพรหมทัต
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
พระยามิลิน
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
พระยาศรีเส้า
นิทานพื้นบ้าน
2
3/68
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
2
14/280
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
2
5/116
พระวิรติ
พระวินัย
2
6/128
พระเวสสันดรชาดก
มหาชาติชาดก
2
16/200
พระอินทร์ใช้ชาต
มหาชาติชาดก
2
3/39
ภาวะทั้ง 3
ธรรมะทั่วไป
2
7/140
มงคลทีปนี้
พระสูตร
2
8/64
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
5/118
มหามูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
4/80
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
2
5/100
มาลัยโจกย์
พระวินัย
2
2/80
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
11/240
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
12/297
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
19/340
เมตไตย
อื่น ๆ
2
2/40
ไมยะราชกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
2
4/60
ยสุนทรา
นิทานพื้นบ้าน
2
4/100
ยอดคำสอน
ธรรมะทั่วไป
2
3/50
ยอดคำสอน
อื่น ๆ
2
4/80
ยอดคำสอน
ธรรมะทั่วไป
2
2/20
ยุงคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/28
ลังกาฬ
มหาชาติชาดก
2
1/20
ลำวิสูทธิยา
พระอภิธรรม
2
3/30
ลำหงษ์คำ
นิทานพื้นบ้าน
2
6/120
โลกนัย
พระวินัย
2
13/117
โลกนัย
พระวินัย
2
3/27
วัตถุปูคำ
ปกิณณกะ
2
10/190
วัตถุเปรต
ปกิณณกะ
2
4/80
วินัยสังเขป
พระวินัย
2
1/27
วินัยสังเขป
พระวินัย
2
1/16
วินัยสิกขา
พระวินัย
2
1/10
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
2
10/200
ศรัทธาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
2
3/60
ศรัทธาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
2
4/88
ศัพท์กุสลา
ธรรมะทั่วไป
2
1/15
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
2
8/160
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
2
2/40
ศิลป์ชัย
นิทานพื้นบ้าน
2
16/320
สมุทธชาดก
มหาชาติชาดก
2
1/20
สวดชัย
พระวินัย
2
1/80
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
54/1210
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
30/600
สินชัย
นิทานพื้นบ้าน
2
8/120
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
2
4/86
สุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
สุนนทราช
นิทานพื้นบ้าน
2
4/80
สุนันทะชาดก
มหาชาติชาดก
2
2/20
สุปุณณานาค
นิทานพื้นบ้าน
2
31/423
สุพรหมโมกขา
ชาดกทั่วไป
2
8/80
สุพรหมโมกขา
ชาดกทั่วไป
2
8/150
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
2
11/190
สุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
2
4/80
สุวรรณต่อมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
2
1/22
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
2
1/20
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
หกกษัตริย์
ชาดกทั่วไป
2
5/100
หมายศาสนา
ธรรมะทั่วไป
2
1/20
อนาคตวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
2
1/30
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
58/518
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
62/496
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
2
9/155
อริยสัจสี่
ปกิณณกะ
2
4/40
อุบาท
ธรรมะทั่วไป
2
12/240
อุบาทว์
ปกิณณกะ
2
1/40
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
3/36
อุสังคะธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
7/140
โอวาทปฏิโมกข์
พระวินัย
2
7/140
โอวาทปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
6/120
ฮีตสิบสองคองสิบสี่
พุทธตำนาน
2
2/40