คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดราษฎร์สังคม บ้านหนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/30
จันทกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/28
ฉลองหนังสือ
ธรรมะทั่วไป
1
1/8
แทนน้ำนมแม่
ธรรมะทั่วไป
1
1/25
นิพพานสูตร
พระสูตร
1
3/65
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
1/14
บารมีมหาวรรค
ธรรมะทั่วไป
1
3/91
ปฐมมหาวรรค
ธรรมะทั่วไป
1
1/32
ปิฎก
ชาดกทั่วไป
1
1/20
แปดหมื่นสี่พัน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
5/94
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
4
4/91
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
15/151
พุทธคุณ
ธรรมะทั่วไป
1
1/32
มหามูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
11/292
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
4/95
มหาวรรค
ธรรมะทั่วไป
1
1/30
มูลกิจจายนะ
นิทานพื้นบ้าน
1
1/35
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
3/77
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
7/179
ยอดธรรม
ธรรมะทั่วไป
4
2/17
ยอดธรรมแล
ธรรมะทั่วไป
1
1/28
ยอดอภิธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
3/47
ลำธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/35
ลำสินไชย
นิทานพื้นบ้าน
1
3/82
วินัยฮอม
พระวินัย
1
1/32
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/8
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
4/86
สังคายนาธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
31/624
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
7/102
อภิธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
31/436
อรพิน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/30