คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดราษฎร์พิสัย บ้านหนองคู ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎมายโบราณ
7
1/36
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/19
กาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
คาถา
ไสยศาสตร์
7
1/13
โคง
อื่นๆ
7
1/16
จตุวีก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/12
เจ็ดตำนาน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/11
ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/16
ฉลองปาราชิก
พระวินัย
7
1/17
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
4/66
ไซน้อย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9
ดูฤกษ์
โหราศาสตร์
7
1/10
ตัดธิต
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/55
ตำรายา
ยาสมุนไพร
7
1/5
แต่งแก้
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/5
ท้าวสารถี
นิทานพื้นบ้าน
7
1/8
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/22
ธรรมอนุโลม
พุทธทำนาย
7
1/22
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
1/8
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
3/38
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
4/60
นิพานสูตร
พุทธตำนาน
7
2/32
บาลีโกโท
พระวินัย
7
1/24
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/3
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
3/34
ปัฐเสตสูตร
พระสูตร
7
1/23
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
7
2/54
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
พื้นเวียงจันทร์
ประวัติศาสตร์
7
1/23
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
13/311
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
2/21
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
5/124
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
13/231
โมคคัลลานะ
ประวัติพระสาวก
7
1/22
วิธีแต่งงาน
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/25
วินัย
พระวินัย
7
1/17
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
ศัพท์สนธิ
พระวินัย
7
3/72
ศัพท์สมาส
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/81
ศิริมานนทูสูตร
พระสูตร
7
1/12
สะเดาะเคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/17
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
9/179
สัพปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
1/38
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/19
สิบสองตำนาน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/9
สุวรรณสังข์
นิทานพื้นบ้าน
7
2/43
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
8/87
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/9
อิสิวิมูลมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/16
อุบาท/อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/7, 1/9
อุรังคิกมรรค
พระสูตร
7
1/17