คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรีกระบาก บ้านกระบาก ต.เหล่าดอกไม้ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
7
1/48, 7/160
กฎหมายพระ
กฎหมายโบราณ
7
1/18
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/19
การะเกด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
แก้กำเลิด
ไสยศาสตร์
7
2/37
แก้ชื่อคา
ไสยศาสตร์
7
1/19
แก้พรหมชาติ
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/17
ไก่สรดอกบัว
นิทานพื้นบ้าน
7
3/29
ขี้นของรักษา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
ครองผ้า
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/3
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/27
คาถา
ไสยศาสตร์
7
5/78
คาถาปราบหอมดาบ
ไสยศาสตร์
7
1/21
คำลาสิกขาบท
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
คำสอนหญิง
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/85
คุณบิดามารดา
ธรรมะทั่วไป
7
1/9
โคลงต่าง ๆ
ไสยศาสตร์
7
1/17
โคลงยาม
อื่น ๆ
7
1/29
จุ้มพระยาอินทร์
เทพนิยาย
7
2/26
ดูฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
7
2/53
ตำราครองผ้า
อื่น ๆ
7
1/16
ตำราดูฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
7
2/17
ตำราปลูกบ้าน
อื่น ๆ
7
1/12
ตำรายา
ยาสมุนไพร
7
7/128
ตำรายาผีกิน
ยาสมุนไพร
7
1/37
ตำราเสกใส่สาว
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/7
ตำราหมอดู
ประวัติศาสตร์
7
4/87
แต่งแก้
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/76
แต่งแก้เสียเคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/12
เทวโวโรหนสูตร
พระสูตร
7
1/34
ธรณีสาร
อื่น ๆ
7
2/55
ธาตุน้ำธาตุไฟ
โหราศาสตร์
7
1/8
นั่งราหู
นิทานพื้นบ้าน
7
1/21
นางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7
2/50
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
2/21
ปฐมสังคายนา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/18
ปรารถนา
อื่น ๆ
7
1/6
ปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
ผญาย่อย
อื่น ๆ
7
1/5
ผีด่านหลวง
ไสยศาสตร์
7
1/17
พรหมชาติชาดก
โหราศาสตร์
7
1/13
พระนิโรธอาริยสงฆ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/14
พระยาอินทร์
เทพนิยาย
7
1/11
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
7
20/407
ภาวนา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
มนต์เสน่ห์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/14
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
7/146
มหามูลนิพาน
ธรรมะทั่วไป
7
1/22
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
7
5/85
มูลนิพาน
ธรรมะทั่วไป
7
3/40
เรียกขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/10
ลิ้นทอง
นิทานพื้นบ้าน
7
2/24
เลขวันเกิดมงคล
อื่น ๆ
7
1/5
วินัยสงฆ์
พระวินัย
7
1/10
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
7
1/28
สวดมนต์ต่าง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
สะเดาะห์เคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
7
2/30
สูตรขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/22
สูตรขวัญคนป่วย
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/12
สูตรขวัญนาค
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/21
สูตรพรคุณ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
เสียเคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
7
2/26
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/27
หนังสือพระยาอินทร์
เทพนิยาย
7
1/10
อธิฐานผ้า
ไสยศาสตร์
7
1/4
อภิณหปัจจเวก
พระสูตร
7
1/5
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
1/10
อาราธนา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/35
อาราธนาพระเวฬ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/38
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/6