คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดปทุมวนาราม บ้านทัพม้า ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
2
1/28
กรรมวาจา
อื่น ๆ
2
1/26
กลไกสอนโลก
ธรรมะทั่วไป
2
1/42
คดีโลกคดีธรรม
ธรรมทั่วไป
2
2/32
คัณทะนาม
นิทานพื้นบ้าน
2
7/195
คู่มือวินัย
พระวินัย
2
1/18
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
2
6/142
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
2
5/77
ฉลองกรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/10
ฉลองของสงฆ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/15
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/19
ฉลองตุบและยาม
ธรรมะทั่วไป
2
1/18
ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/14
ฉลองเทียนพรรษา
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/25
ฉลองธง
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/32
ฉลองปราสาท
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/9
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/32
ฉลองแปดหมื่น
ธรรมะทั่วไป
2
7/121
ฉลองรักษาศีล
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/13
เซี่ยงเมี่ยง
นิทานพื้นบ้าน
2
4/68
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/15
เต่าคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/10
แตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
2
3/85
เทวฑูตสูตร
พระสูตร
2
3/40
ธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
3/67
ธรรมปัญหา
ธรรมะทั่วไป
2
1/28
นาคเสน
นิทานพื้นบ้าน
2
1/25
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/25
นิทานพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
2
1/14
นิทานพระยาธรรมราช
ธรรมะทั่วไป
2
1/16
นิพพานสูตร
พระสูตร
2
4/64
บอกนิสัย
พระวินัย
2
1/28
บาลีวรรณา
พระวินัย
2
1/25
บาลีสนธิ
พระวินัย
2
1/14
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/15
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/28
ปฐมสมโพธิ์
พุทธตำนาน
2
18/178
ปฐมสังคายนา
พระวินัย
2
1/20
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
2
8/145
พระเจ้าสองพระองค์
ธรรมะทั่วไป
2
1/12
พระยิพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
2
1/12
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
2
1/26
พุทธเสน
นิทานพื้นบ้าน
2
2/42
ภาวะทั้งสาม
ธรรมะทั่วไป
2
6/153
ภิกษุยืมของ
อื่น ๆ
2
1/16
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
22/505
มาลัยสูตร
พระสูตร
2
1/24
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
15/276
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
2/65
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
6/95
ยอดนิทาน
นิทานพื้นบ้าน
2
1/10
ลำการเกต
นิทานพื้นบ้าน
2
6/108
ลำคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
2
1/13
ลำผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
2
1/15
ลำสุทธะนะกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
2
1/12
โลกกถา
ธรรมะทั่วไป
2
1/18
โลกนัย
ธรรมะทั่วไป
2
10/317
โลกนัย
พระวินัย
2
2/25
วินัย
พระวินัย
2
5/65
วินัยฮอม
พระวินัย
2
1/32
วิสุทธิยา
พระวินัย
2
2/42
ศัพท์ปฏิโมกข์
ธรรมทั่วไป
2
2/60
ศัพท์มหาวรรค
พระสูตร
2
1/25
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
2
19/492
ศิลป์ชัย
นิทานพื้นบ้าน
2
5/95
สวดมนต์น้อย
ธรรมทั่วไป
2
1/30
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
32/765
สุธน
นิทานพื้นบ้าน
2
3/45
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
2
4/84
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
28/641
อากการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
6/129
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/15
อานิสงส์บาปบุญ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
3/44
อุณหัสวิชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
5/57
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
3/46