คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสว่างวิจารณ์ บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
7
1/18
ขุนเจื่อง
นิทานพื้นบ้าน
7
2/9
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
1/22
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองบวช
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
ฉลองปิตกะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/19
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/26
เซี่ยงเมี่ยง
นิทานพื้นบ้าน
7
1/19
ทุกข์กิริยา
ธรรมะทัวไป
7
1/24
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/17
ธาตุพนม
พุทธตำนาน
7
2/11
ธาตุสะกุ้ง
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/17
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
2/39
นิสัยกุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/19
ปัญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
ปิตะทะ
ชาดกทั่วไป
7
1/7
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
7
3/37
พระยาศรีเส้า
ชาดกทั่วไป
7
1/16
พื้นเมือง
ประวัติศาสตร์
7
3/48
มหากัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/12
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
3/45
มหาบรุษราช
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/24
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/26
มาลัยโผดสัตว์
ประวัติพระสาวก
7
1/15
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
1/29
โลกนัย
มหาชาติชาดก
7
1/25
วัตถุเปรต
พระสูตร
7
1/10
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/80
ศรับราชญ์
ชาดกทั่วไป
7
1/10
เศรษฐีทั้งห้า
ชาดกทั่วไป
7
1/11
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
5/165
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
5/38
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
7
1/10
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/11
ฮีตสิบสองคองสิบสี่
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/4