คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
7
1 เล่ม
กฎหมาย (หนังสือก้อม)
กฎหมายโบราณ
7
4/123
กวางคำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
กาละสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/61
กาฬเกษ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/308
กำพร้าผีน้อย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/16, 1/15
แก้ความฝัน (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/11
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/26
คัทนะ กุมาร
ชาดกทั่วไป
7
1/27
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
2/47
คาถา (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
2/26
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
7
2/44, 2/37
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
3/50
ฉลองมหาชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/14
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/68, 1/18
เชตุน้อย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/25
ดูฤกษ์ (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
5/48
ดูหมอ (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
4/90
ตำรายา
ยาสมุนไพร
7
1 เล่ม
ตำรายา (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
7
1/8
เตเมย์
นิทานพื้นบ้าน
7
2/42
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/23
ท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
7
2/62
ธรรมขันธ์
ธรรมะทั่วไป
7
1/49
ธรรมดา อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/13
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
1/9
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
1/24
นกจอกน้อย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/104
นางสุชาดา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
6/105, 2/36
นิสัยวินัยสังเขป
พระวินัย
7
1/21
เนิมิราช
ทศชาติชาดก
7
2/42
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
4/68
บาลี พระเจ้า (หนังสือก้อม)
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/32
บุษบา
นิทานพื้นบ้าน
7
4/53
ปฐมปาราชิก
พระวินัย
7
1/18
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
8/181, 3/77
ปลงศีล
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/28
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/67
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/17
ปัญญาบารมี 30 ทัส
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/64
ปิฎก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/18
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
5/82, 5/122
ผาสาทเขาวัง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
พระเจ้าสิบชาติ
ทศชาติชาดก
7
1/20
พระธรรมสามไตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/47
พระยากุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
7
3/65
พระยาคางคะราช
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
พระยาศรีเศร้า
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
พระยาศรีเศร้า
นิทานพื้นบ้าน
7
1/21, 1/19
พระสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/66
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
5/116, 4/102,26/453
มหาปรินิพพานกถา
ธรรมะทั่วไป
7
1/40
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
1/17, 1/35
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
7
2/25, 2/49
มาลัยโจทย์
อื่น ๆ
7
1/11
มาลัยสูตะ
พระสูตร
7
1/14
มิลินทปัญญา
ประวัติพระสาวก
7
1/6
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
2/74, 7/189
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
2/51, 2/64
ลำไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
7
2/25
ลำตั้กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/23
ลำสุทน
นิทานพื้นบ้าน
7
3/39
ลิ้นทอง
นิทานพื้นบ้าน
7
1/50, 1/202
ลุงสอนหลาน (หนังสือก้อม)
นิทานพื้นบ้าน
7
1/26
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
วินัย
พระวินัย
7
4/111
วินัยสังเขป
พระวินัย
7
3/57
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/12, 4/45
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
1/18
สะเดาะเคราะห์ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/7
สังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/21
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
1/10, 13/256
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/35
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/424
สีมาขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
7
2/52, 2/76
สูตรกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
2/59, 4/104
หนังสือนางโคสพ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24, 2/61
หมายศาสนา
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/9
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
16/242, 41/652
อริยะเมตไตร
พุทธตำนาน
7
1/20
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/37
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
อุปโหลกต่าง, (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
7
1/22