คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสุทธิรังสิทธิ์ บ้านมะโม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฏหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
4
1/25
กฐินขันธ์
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
ขุนทึงขุนเทียง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/57
โจทย์เลข
อื่น ๆ
4
1/13
ตำราพระยาอินทร์
พุทธตำนาน
4
1/8
ตำรายา
ยาสมุนไพร
4
3/53
ท้าวคำสอน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/16
ธรณีสาร
อื่น ๆ
4
1/7
บายศรีสู่ขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/15
ปารมี 30 ทัศน์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/250
พญาคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
4
1/180
พระเจ้าเลียบโลก
พุทธตำนาน
4
5/99
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
23/517
โลกทัศน์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/270
สะเดาะห์เคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
4
2/53
หนังสือเสียเคราะห์
ไสยศาสตร์
4
1/60
หมอดู
โหราศาสตร์
4
2/58
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
4
1/30