คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดท่าแกเหล่าดอกไม้ บ้านเหล่าดอกไม้ ต.เหล่าดอกไม้ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
7
1/15
กฎหมาย (หนังสือก้อม)
กฎหมายโบราณ
7
1/18
กำพร้า
นิทานพื้นบ้าน
7
1/5
แก้ความฝัน (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/21
แก้ปัญหาสิกขาเทพบุตร
เทพนิยาย
7
1/28
แก้ราหู (หนังสือก้อม)
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
แก้สายมิ่งสายแขน (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/16
คาถาต่าง ๆ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
4/37
คำบูชาดอกไม้
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/21
คำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/26
คำสาร (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
7
1/22
คำอานิสงส์ต่าง ๆ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/26
โคลงปลูกบ้าน (หนังสือก้อม)
อื่น ๆ
7
1/23
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/21
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/22
ฉลองเทียนเข้าพรรษา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
ฉลองสัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/21
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
ดูฤกษ์ยาม (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
5/161
ตำนานมหาจัตยธาตุ
พุทธตำนาน
7
1/11
ตำราปลูกเรือน (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/17
ตำรายา (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
7
3/31
แต่งแก้บูชา (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/27
ไตรปิฎก
พุทธตำนาน
7
1/13
เทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
1/21
เทศน์มัทรี (หนังสือก้อม)
มหาชาติชาดก
7
1/10
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
ธรณีสารจืด (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/10
ธรรมจักร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/17
ธรรมจักร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/17
ธาตุษะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
1/11
นิสัยเทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
2/25
บทสวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/23
บรม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/4
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
ปัญญาบารมี 30 ทัศน์
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/66
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
2/50
ปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/27
ปารมีหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/36
ป่าวสัพเพ ป่าวเทวดา(หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
7
5/85
ผูกแขน (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/8
แผ่เมตตา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
พงศาวดาร
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/9
พื้นอุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
7
1/10
มนต์ไหว้พระ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/27
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
9/125
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
14/166
ยอดไตร
ธรรมะทั่วไป
7
1/18
ยอดธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/10
ยอดธรรม
พระอภิธรรม
7
1/10
ราชมุคาร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
ลำขูลู
นิทานพื้นบ้าน
7
9/109
โลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/17
วัตถุเปรต
พระสูตร
7
1/7
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
10/197
เวสสันดร
มหาชาติชาดก
7
11/207
ศรีธรรมดาโศกราช
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/13
สวดกรรมวาจา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/23
สอนโลก
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
2/39
สักกติ
มหาชาติชาดก
7
1/12
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
6/88
สิงห์พุตตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/12
สูตรขวัญ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
3/33
เสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/48
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
7
7/157
หมอดูวันเดือนปี (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
2/19
หลาวเหล็ก (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/24
อชาตศัตรูพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
7
2/39
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
21/217
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/22
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11
อานิสงส์คงมื้อคงวัน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11
อานิสงส์ฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
7
2/31
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
5/44
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
7
1/15