คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านนกเหาะ บ้านบ้านนกเหาะ ต.แวงดง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/34
ชำระ
4
1/13
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4
1/20
ปัญญบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/9
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
1/17
พระธรรมสพพวณณา
พระอภิธรรม
4
1/15
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
20/214
พื้นป่าหิมพานต์
มหาชาติชาดก
4
1/13
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
4/73
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
3/32
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/18
ลำท้าวหัวข่อหล่อ
นิทานพื้นบ้าน
4
2/38
ลำผาแดง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/10
ลำหมาหยุย
นิทานพื้นบ้าน
4
2/28
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/8
สลองบังสกุล
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
1/17
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
4
1/21
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
4
1/9