คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรี บ้าน หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
10
2/77
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/34
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
7/132
คชนาม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/26
คัมภีร์ ร้อยแปด
ธรรมะทั่วไป
10
1/16
คาถาปุกเสก
ไสยศาสตร์
10
10/62
คำบูชาดอกไม้ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
คำผูกแขน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
คำผูกแขน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
โคลงใจเป็น
อื่น ๆ
10
1/7
โจทย์
พระวินัย
10
1/32
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/15
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/26
ชุมชนเทวดาหยาดน้ำ
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/22
ไซน้อย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
ดูฟ้าฝน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
ตัดเพิ่งตัวเสวย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
ตำรายา
ยาสมุนไพร
10
5/113
ตำรายาโบราณ
ยาสมุนไพร
10
1/8
แต่งแก้บูชา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
ถวายทาน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/15
ท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
1/4
นาคเสน
ประวัติพระสาวก
10
1/19
นาคให้น้ำ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/22
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/39
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
ปาราชิก
พระวินัย
10
1/37
ป่าวเทวดา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
แปลศีล
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
1/16
พระนิพพาน
พุทธตำนาน
10
1/18
พระโพธิสัตว์
พุทธตำนาน
10
1/36
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
10
1/12
พระยามิลินทร์
ประวัติพระสาวก
10
1/14
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
พื้นเมือง
ประวัติศาสตร์
10
1/10
มงคลทีปนี
พระสูตร
10
3/76
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
1/15
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
4/21
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
10/166
ฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
10
3/50
ลำเตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
โลกนัย
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/20
วินัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/24
วินัย
พระวินัย
10
1/23
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/15
สนธิ
พระวินัย
10
2/44
สังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/7
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
3/145
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
สิกขาบท
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/23
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/9
สุวรรณชาดก
ชาดกทั่วไป
10
1/25
สู่ขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
สู่ขวัญบายศรี
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/23
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/22
สูตรสติติ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/70
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/24
หมอดู
โหราศาสตร์
10
5/100
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
19/211
อุโบสถ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/6
เอกนิบาต
พระสูตร
10
1/25