คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองแสง บ้าน หนองแสง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
7
1/11
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
ปาราชิก
พระวินัย
7
1/9
พระวัสสาปการณา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/3
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
4/40
มูลนิพพาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
1/22