คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านป่าแดง บ้าน ป่าแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ขูลูนางอั้ว
นิทานพื้นบ้าน
4
1/10
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
3/60
นางผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
4
3/37
บัวฮมบัวเฮียง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/12
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
4/29
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
1/19
ลำชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/25
ลำเห็นอ้ม
นิทานพื้นบ้าน
4
5/41
ลำอันคาก
นิทานพื้นบ้าน
4
7/85
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/16