คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดปอพาน บ้าน ปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กรรมฐาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/42
กรรมหาวิบาก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
กระจาย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/3
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
6/194
กาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
การเกต
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
กุสลาพระธรรม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/6
แก้กำเนิด
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
แก้พรหมชาติ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/19
ไก่น้อย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
ไกสรดอกบัว
นิทานพื้นบ้าน
4
8/120
ขุนทึงขุนเทือง
นิทานพื้นบ้าน
4
2/30
คดีโลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/30
คองวัด
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/18
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
8/120
คันคาท
นิทานพื้นบ้าน
10
6/233
คาถาต่าง
ไสยศาสตร์
10
7/72
คาถาปลาค่อ
ไสยศาสตร์
10
1/20
คาถามัดจิต
ไสยศาสตร์
10
1/8
คาถาและคำทาย
ไสยศาสตร์
10
1/25
คำอ่านหลาบ
อื่น ๆ
10
1/3
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
โคศัพท์
ธรรมะทั่วไป
10
1/10
จันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
4
2/30
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
1/20
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
5/125
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
2/25
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
3/45
แจงหน้าศพ
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
โจทย์
ธรรมะทั่วไป
10
1/10
โจรโต
นิทานพื้นบ้าน
4
8/120
ฉลองข้าวกรอบ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/21
ฉลองข้าวพันก้อน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองข้าวลาด
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/14
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/6
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
7/46
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองต่าง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
16/240
ฉลองทุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองธุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/20
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
7/28
ฉลองปราสาท
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/8
ฉลองผาสารทผึ้ง
กฏหมายโบราณ
10
3/15
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/11
ฉลองพระพุทธรูป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
2/17,1/4
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองสัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/12
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/3
ฉลองอัฐถา
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/20
ชนก
ชาดกทั่วไป
10
1/28
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
15/255
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
8/241
ชัยใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
ชาลีพิเศก
ธรรมะทั่วไป
4
3/45
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
10/150
ไซใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
ดูฤกษ์
โหราศาสตร์
10
1/8
ดูฤกษ์ปักกฐิน
โหราศาสตร์
10
1/11
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
4
8/120
ตำรายา
ยาสมุนไพร
4
50/250
ตำรายาแผนโบราณ
ยาสมุนไพร
10
3/75
ตำราสมพงษ์
โหราศาสตร์
10
1/14
ตำราสูตรขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/51
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
10
16/357
ตำราโหร
โหราศาสตร์
10
1/6
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
4
4/60
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
10
7/154
ทศพร
มหาชาติชาดก
4
1/15
ทันตธาตุ
พุทธตำนาน
4
3/45
ท้าวคำสอน
นิทานพื้นบ้าน
4
2/30
ท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
10
5/80
ท้าวหัวข่อหล่อ
นิทานพื้นบ้าน
4
3/45
ทิพย์มนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
ทุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
3/125
เทวดาเดือน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
5/75
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
3/43
ธรรมจักร
กฏหมายโบราณ
10
1/5
ธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
4
6/90
ธรรมดาสอนโลก
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/39
ธรรมรักษา
ไสยศาสตร์
10
1/37
ธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
4/78
ธาตุสะกุ้ง
มหาชาติชาดก
10
3/92
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4
6/90
ธาตุหัวอก
นิทานพื้นบ้าน
4
6/90
ธีตุคอง
ธรรมะทั่วไป
10
1/8
นกกระจอก
นิทานพื้นบ้าน
4
5/105
นกจอกน้อย
นิทานพื้นบ้าน
10
4/63
นางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
4
6/90
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
นามปัญหา
พระอภิธรรม
4
3/45
นามปัญหา
พระอภิธรรม
10
3/29
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
3/47
เนมิราช
ทศชาติชาดก
4
19/285
บรรพชาขันธ์
ธรรมะทั่วไป
4
6/90
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
2/52
บัวราพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
4
15/225
บารมี 30 ทัศ
ธรรมะทั่วไป
10
1/6
บารมีหลวง
ธรรมะทั่วไป
10
2/5
บาลีปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
2/71
บาลีปาราชิก
พระวินัย
10
12/291
บาลีอธิกรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
20/300
บูชาโชค
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
ปฏิโมกข์
พระวินัย
4
2/30
ปฐมบันนา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
5/75
ปฐมมูลดี
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
4/92
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
31/465
ปลาแดกปลาสมอ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
ปัญญาบารมี
ธรรมะทั่วไป
4
4/60
ปัญญาปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
34/156
ปาราชิกศัพท์
พระวินัย
10
1/11
ปาริสุทธิ์ศีล
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/10
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
15/255
แปลสนธิ
พระวินัย
10
4/100
แปลสนธิสัมพันธ์
พระวินัย
4
3/45
โผดสัตว์
พุทธตำนาน
10
1/5
โผดสัตว์
พุทธตำนาน
10
1/8
พญาคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
พระกิดพระพาน
พุทธตำนาน
4
5/75
พระเจ้าใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
10
1/21
พระธรรม 7 คัมภีร์
พระอภิธรรม
4
7/105
พระปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
1/56
พระเมตไตร
พุทธตำนาน
4
8/120
พระยากุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
4
6/90
พระยาแถน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
พระยาลินทอง
นิทานพื้นบ้าน
4
2/30
พระยาสุนนทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
7/105
พระราชสถาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/10
พระรามโลกปัญหา
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
พระลักษณ์พระราม
นิทานพื้นบ้าน
4
12/180
พระวินัย
พระวินัย
10
1/4
พระวินัย
พระวินัย
4
10/150
พระอานิสงส์ธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
พิมพิลาน
นิทานพื้นบ้าน
10
2/17
พื้นธาตุ
ประวัติศาสตร์
10
1/5, 1/4
พุทธวงศ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
7/192
โพสาราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/14
ภาวนา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
มหาชาติ
ทศชาติชาดก
10
22/258
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
40/600
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/13
มาลัย
ประวัติพระสาวก
10
1/17
มาลัยโจทย์
ประวัติพระสาวก
10
4/46
มาลัยโปรดเปรก
ประวัติพระสาวก
4
2/30
มาลัยเลียบโลก
พุทธตำนาน
10
9/293
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
10
7/160
มิลินทปัญหา
ธรรมะทั่วไป
4
4/60
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
56/840
มูลกึด
พุทธตำนาน
10
115
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
24/373
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
14/210
มูลละมูลลี
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
3/45
ยอดไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
10
1/14
ยอดทารก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/23
ยอดปิฎก
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
ยอดมุก
พระวินัย
10
1/30
ยอดมุข
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
ลำไก่แล้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
9/161
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
4
6/90
ลำผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
2/28
ลำพื้นเมือง
ประวัติศาสตร์
10
1/11
วัตถุธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/13
วิชฉาธาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/11
วินัย
พระวินัย
10
2/29
วินัยสังเขป
พระวินัย
4
5/75
วินัยฮอม
ธรรมะทั่วไป
10
1/17
วินัยฮอม
พระวินัย
4
5/75
วิภังค์คสูตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
21/315
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
21/129
ศรัทธา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
ศัพท์การก
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
5/75
ศัพท์ตัทธิต
ประวัติพระสาวก
10
6/136
ศัพท์นาม
ธรรมะทั่วไป
4
8/120
ศัพท์นามกิต
ธรรมะทั่วไป
4
6/90
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
8/120
ศัพท์ปาราชิก
พระวินัย
4
12/180
ศัพท์มูลกึด
ปกิณณกะ
4
6/90
ศัพท์สนธิ
พระวินัย
10
1/11
ศัพท์อนุนาค
ธรรมะทั่วไป
4
7/105
ศัพท์อุณณาทิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
5/75
ศัพท์อุณาทิ
พระวินัย
10
6/185
ศิริสากุมาร
ประวัติพระสาวก
4
6/90
สนธิธรรม
พระวินัย
10
1/19
สมาสสงสาร
ธรรมะทั่วไป
4
6/90
สังคายนา
พระวินัย
4
1/15
สังคายนา
พระวินัย
4
13/195
สังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/20
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
17/287
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
70/1065
สามเณรปัญหา
ธรรมะทั่วไป
4
2/30
สามเณรปัญหา
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
สารการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/48
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/61
สินทอง
นิทานพื้นบ้าน
10
1/197
สุนธราพิมพา
นิทานพื้นบ้าน
4
2/30
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
3/45
สุพรมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
4
13/195
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/313
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
10/280
สุวรรณจักร
นิทานพื้นบ้าน
4
5/75
สุวรรณจักรกุมาร
พระอภิธรรม
10
7/126
สู่ขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
11/175
สูตรขวัญข้าว
นิทานพื้นบ้าน
10
1/15
สูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/70
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
8/120
สูตรเลขโบราณ
ธรรมะทั่วไป
10
1/3
สูตรสนธิโจทย์
ธรรมะทั่วไป
10
1/7
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/18
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
4
11/165
หล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
อนาควงศ์
พุทธตำนาน
4
10/150
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
48/720
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
51/541
อภิธรรมหลวง
พระอภิธรรม
4
7/105
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/31
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
8/120
อาขยาด
ปกิณณกะ
4
10/150
อาทิกรรม
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
4
12/180
อานิสงส์มหากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
อาราธนาพระเวส
มหาชาติชาดก
10
1/6
อินทนนท์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
อุณหัสวิชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
17/160
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
4/60
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
10
5/27
อุปคุต
ประวัติพระสาวก
4
2/30
ฮีตสิบสองคองสิบสี่
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/15