คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพนทอง บ้านโพนทอง ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
9
3/64
พระนิพพานสูตร
พุทธตำนาน
9
1/14
พุทธเสน
พุทธตำนาน
9
1/21
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
9
19/280
สุทธนู
ชาดกทั่วไป
9
2/39
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
9
1/15
สุปุณนาค
ชาดกทั่วไป
9
2/37
วิริมานนทสูตร
พระสูตร
9
26/563
พระสมันตมหาปัฎฐาน
พระอภิธรรม
9
1/7
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
9
23/174
พระปาฎิโมกข์
พระวินัย
9
1/53
ฉลองบวช
พระวินัย
9
1/19
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
16/199
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
1/20
อัฎฐังคิกมรรค
ธรรมะทั่วไป
9
1/23
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
9
4/59
ศีลสี่
ธรรมะทั่วไป
9
1/9
กิจวัตรสิบประการ
ธรรมะทั่วไป
9
1/18
มธุรสธรรม
ธรรมะทั่วไป
9
1/26
อาราธนาศีล
ธรรมะทั่วไป
9
1/9
ฉลองปทาย
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/6
สรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
6/40
ฉลองเว็จ
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/6
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/8
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/12
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/13
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
8/54
ฉลองปทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
3/22
ฉลองต้นกาลพฤกษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/5
ฉลองปราสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/12
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
4/17
ฉลองพระพุทธรูป
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/4
ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/11
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/3
ฉลองธุงดอก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/5
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/5
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
31/363
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
9
3/56
พื้นฐาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
9
5/26
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
9
3/21
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
9
7/61
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
9
3/75
บาลีมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/24
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/29
สูตรผ้ากฐิน
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/32
คัทธาวิมาลา
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/17
ยอดมุก
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/14
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
9
17/68
ศักราชหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/11
มหาวิบาก
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/7
บารมีเณรสิกขา
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
9
1/3
สรรพกรรมวาจา
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
9
1/17
พระยาอินทร์
เทพนิยาย
9
1/3
ลำโสวัตร
นิทานพื้นบ้าน
9
14/246
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
9
1/13
ลำท้าวก่ำ กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
9
3/52
ลำนางผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
9
2/36
ลำเตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
9
1/12
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
9
3/28
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
9
1/19
ลำกาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
9
1/11
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
9
5/48
ไก่น้อย
นิทานพื้นบ้าน
9
1/7
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
9
1/14
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
9
1/21
งัวน้อย
นิทานพื้นบ้าน
9
1/6
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
9
2/36
แปดหมื่นสี่พัน
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
4/66
สะเดาะห์เคราะห์
ไสยศาสตร์
9
1/3
คาถา
ไสยศาสตร์
9
1/32
ตำราผีกิน
ไสยศาสตร์
9
1/12
บูชาตัวผึ้ง
ไสยศาสตร์
9
1/37
หมอดู
ไสยศาสตร์
9
1/20
หนังสือใช้ต่าง ๆ
อื่น ๆ
9
1/4
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
9
1/10