คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสระสิลา บ้านหนองหิน ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
51/1020
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
12/240
สูตรสนธิ
พระสูตร
2
1/16
เทวทูตสูตร
พระสูตร
2
1/8
จุนทสูกวิสูตร
พระสูตร
2
1/12
สูตรสนธิ
พระสูตร
2
1/7
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
111/888
วินัยธรรม
พระวินัย
2
1/10
มงคลทีปนี
ธรรมะทั่วไป
2
17/340
มัททุอนุโลม
ธรรมะทั่วไป
2
10/200
มูลตันไตย
ธรรมะทั่วไป
2
7/56
มัชณิมนิกาย
ธรรมะทั่วไป
2
8/72
ศัพท์มนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
2
7/84
ธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
2
1/20
ศัพท์มนต์
ธรรมะทั่วไป
2
2/16
ศัพท์สนธิ
ธรรมะทั่วไป
2
5/60
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2
8/160
อาการวัตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/20
มรรคแปด
ธรรมะทั่วไป
2
1/30
บาลีสนธิ
ธรรมะทั่วไป
2
1/12
ศัพท์ปาฎิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
อภิธรรมสังคหะ
ธรรมะทั่วไป
2
1/20
สังคหะ
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
สวดมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
2
1/5
สวดมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
2
1/7
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
11/77
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/20
ฉลองพญาสาด
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/12
ฉลองพระเวฬ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/15
อุณหัสวิชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/20
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/9
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
24/480
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/25
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
26/520
ยอมคัมภีร์
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/20
พระธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/15
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
2
13/312
ความภาวนา
บทสวดและพิธีกรรม
2
1/5
สวดกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
2
1/5
สวดนาค
บทสวดและพิธีกรรม
2
1/7
สวดกฐิน
บทสวดและพิธีกรรม
2
1/10
บาลีสวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
2
1/6
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
2
3/20
เนมิราช
นิทานพื้นบ้าน
2
5/100
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
2
1/25
สนธิ
ปกิณณกะ
2
1/6
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
2
34/680