คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหงษาราม บ้านนาหาด ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
11/220
นิพพานสูตร
พระสูตร
2
3/60
เทวทูตสูตร
พระสูตร
2
1/9
นามปัญหา
พระอภิธรรม
2
16/240
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
37/259
พระธรรมวิสูทธิยา
พระอภิธรรม
2
1/20
สุทธิยา
พระอภิธรรม
2
1/20
แปดหมี่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2
1/20
ปาฎิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
3/60
บุคคลา
ธรรมะทั่วไป
2
3/60
กุศลมูล
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
29/280
ผูกเทศนา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/5
มูลนิพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
16/320
คุรุธรรม
พุทธทำนาย
2
1/20
พระเจ้าเลียบโลก
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
สนธิ
ปกิณณกะ
2
1/6
พระยาชมพูบดี
อื่น ๆ
2
3/60
เมตตา
อื่น ๆ
2
1/7
สังฆทาน
อื่น ๆ
2
1/6
คัทธาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
2
1/7