คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านดงบัง บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
2
7/105
กฐินเภท
พระวินัย
2
6/42
ขุนทึงขุนเทือง
นิทานพื้นบ้าน
2
4/88
ฉลองมูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
2
1/2
ชนะฉันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
6/132
นาม
ธรรมะทั่วไป
2
8/176
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2
13/386
ปฏิโมกข์
พระวินัย
2
1/22
ปัญญาบารมี
พระวินัย
2
6/132
ปิตะกะ
ประวัติพระสาวก
2
4/80
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
ธรรมะทั่วไป
2
5/110
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
3/66
พระบุคคละ
ธรรมะทั่วไป
2
5/110
พระวินัย
พระวินัย
2
4/32
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
1/22
มหานาคเสน
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
มหามูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
5/110
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
30/836
ลำตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
10/220
ลำสีทะนนชัย
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
วินัยธรรม
พระวินัย
2
1/15
วิสุทธิมรรค
ธรรมะทั่วไป
2
16/352
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
2
6/132
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
2
3/66
สลองธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
14/126
สวดมนต์น้อยและกลาง
บทสวดและพิธีกรรม
2
4/60
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
14/308
สารากะวิชาสูตร
พระสูตร
2
8/66
สุพรหมโมกวา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
17/374
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
2
2/44
หรคุณ
ธรรมะทั่วไป
2
1/20
อภิธรรม
ธรรมะทั่วไป
2
60/1320
อาการวัตตสูตร
พระสูตร
2
3/66
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
8/176
อานิสงส์พระอภิธรรม
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
อินทร์ใช้ชาติ
มหาชาติชาดก
2
3/66