คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธาราม บ้านโกธา ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
2
7/140
จุนทสูกรสูตร
พระสูตร
2
2/36
จุลวรรค
ธรรมะทั่วไป
2
13/234
เจตาเภท
ธรรมะทั่วไป
2
1/44
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
5/85
เชตุพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
4/83
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
6/95
เทวฑูตสูตร
พระสูตร
2
9/163
นิพพานสูตร
พระสูตร
2
2/40
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2
1/16
บารมี
พระอภิธรรม
2
1/16
ปฏิโมกข์
พระวินัย
2
1/35
ปฐมปันนา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/16
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
2
1/20
ผาสาทเขางัว
ธรรมะทั่วไป
2
5/90
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
1/18
พลสังขยา
ปกิณณกะ
2
10/118
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
1/24
มหามูลนิพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
4/40
มัททุอนุโลม
ธรรมะทั่วไป
2
11/195
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
2
9/207
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
4/52
ยอดไตรปิฎก
ชาดกทั่วไป
2
1/18
ยอดพระไตรปิฎก
ชาดกทั่วไป
2
1/16
ลำไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
2
8/207
ลำเจียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
2
3/58
ลำพระพาน
นิทานพื้นบ้าน
2
1/24
ลำพิมพาเถรี
นิทานพื้นบ้าน
2
9/107
เวรทั้งมวล
ไสยศาสตร์
2
1/15
ศัพท์ปฎิโมกข์
ศัพท์ปฎิโมกข์
2
1/22
สติปัฏฐาน
ธรรมะทั่วไป
2
1/12
สวดมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
2
1/40
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
16/292
สารากวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/18
สิกขาบทปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
1/36
สุริวงษ์
นิทานพื้นบ้าน
2
7/145
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
59/1117
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
2
6/208
อาการวัตราสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
5/102