คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดนาดูนพัฒนา บ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
1
1/22
จุนทสูกริสูตร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
ฉลองไตรปิฎกะ
ชาดกทั่วไป
1
1/8
เชียงโจรโตร
นิทานพื้นบ้าน
1
5/110
ฎีกาพาหุง
พระวินัย
1
2/16
ดอกบัว
นิทานพื้นบ้าน
1
2/40
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
1
1/25
ไตรโลกวินิจฉัย
ธรรมะทั่วไป
1
5/100
ท้าวจันทรคราส
นิทานพื้นบ้าน
1
4/82
เทวทูตรสูตร
พระสูตร
1
9/180
ธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
1
2/50
ธรรมบท
พระอภิธรรม
1
18/396
นาฬาคีรี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/20
นิพพานสูตร
พระสูตร
1
3/58
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
1
8/176
ปลาแดกปลาสมอ
นิทานพื้นบ้าน
1
2/40
พระควัมปัตติ
ชาดกทั่วไป
1
1/24
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
1
3/64
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
1
3/64
พระยากุสราช
นิทานพื้นบ้าน
1
2/44
พระยากุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
1
4/84
พระยาธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
3/66
พระยาธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
3/66
พระยามิลินทนาคเสน
นิทานพื้นบ้าน
1
6/138
พระศรีอริยเมตไตร
ธรรมะทั่วไป
1
3/62
พระศรีอาริยะเมตตา
ธรรมะทั่วไป
1
1/25
พระอานนท์
นิทานพื้นบ้าน
1
1/23
มหาชาติ 1 จบ
มหาชาติชาดก
1
13/464
มหามงคลสูตร
พระสูตร
1
8/210
มหามูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
3/64
มหาวงษ์
นิทานพื้นบ้าน
1
3/58
มาลัยสูตร
พระสูตร
1
3/58
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
12/288
มูลตันไตย
นิทานพื้นบ้าน
1
3/66
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
5/125
ยอดปิตตกะ
ชาดกทั่วไป
1
2/48
ยอดวินัย
พระวินัย
1
2/52
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
1
2/44
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
2/50
ศัพท์มนตร์น้อย
ธรรมะทั่วไป
1
2/40
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
1
5/115
สวดมนตร์น้อย
ธรรมะทั่วไป
1
1/32
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
14/308
สาราการะวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
3/72
สุน้นทราช
นิทานพื้นบ้าน
1
2/40
สุปณณนาค
ธรรมะทั่วไป
1
2/44
อดีตปัจจาเวก
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
อภิธรรม
พระอภิธรรม
1
16/320
อาการะวัตตะสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
2/48
อุปคุต
ปกิณณกะ
1
1/22
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
2/48