คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสว่างนิคม บ้านโนนเมือง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
1/40
ปาฏิโมกข์ (หนังสือก้อม)
พระวินัย
1/14
พระมาติด
1/20
สังคหะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/13
เสียเคราะห์(หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
1/30
หนังสือคำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/5
หนังสือสวดกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
1/26