คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดศรีตาลเรือง บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
1/22
คัชทนาม
นิทานพื้นบ้าน
3/75
โจรโต
นิทานพื้นบ้าน
6/112
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/8
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
5/49
ฉลองมหาเวส
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/13
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
3/55
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
1/30
ตำนานพระเกศาธาตุ
พุทธตำนาน
1/15
เทวทูตสูตร
พระสูตร
3/86
เทศให้ฝนตก
ลัทธิพิธีกรรม
1/40
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
92126
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
3/60
นันทราช
นิทานพื้นบ้าน
1/14
นิพพานสูตร
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/15
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
1/25
ปฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2/42
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1/10
ปัญหานางเทวดา
ธรรมะทั่วไป
2/35
ปัญหานางเทวดา
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/18
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2/32
พระเจ้าเตเม
นิทานพื้นบ้าน
1/18
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
1/15
พระเมตตรัย
อื่น ๆ
3/65
พระยาสี่เส่า
นิทานพื้นบ้าน
1/8
ภาวะทั้งสาม
พระวินัย
2/20
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
12/136
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
6/133
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
25/400
ยอดไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/11
ยอดนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/10
ลำเชตุพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
4/48
โลกคดีธรรม
ธรรมะทั่วไป
2/21
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
8/67
ศัพท์บารมี
พระอภิธรรม
1/6
ศัพท์ปฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1/30
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
1/20
ศีระสากุมาร
นิทานพื้นบ้าน
3/46
สลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/7
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
86/1800
สารากวิชาสูตร
พระสูตร
5/70
สุวรรณหอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
2/49
อฏฐิคิกมค
ธรรมะทั่วไป
1/25
อภิธรรม
พระอภิธรรม
49/741
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
1/25
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/8